Norges flertall bestemmer ditt sam-vit?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 10.02.14


At Ap og SV hadde sterke totalitære trekk ut fra sin ideologi, er ikke noe nytt og de valgte selvsagt å overkjøre samvitet til legene. Men at H og Frp – som kaller seg liberale og står for individets frihet og rett – overrasker en del og skuffer mye.

 

Det synes som om at skal du fortsette å leve og arbeide i Norge, må du være forberet på at folkesyndene via folkeflertallet bestemmer lovene (u-lovene) som deretter bestemmer over ditt sam-vit.

En voldsom testsak blir nå om leger skal få reservere seg mot å sende inn fosterdrapssøknader, sette inn spiral eller utskrive resepter på prevensjonspiller som også fjerner fostre.

 

Aftenposten ordner seg med diverse intervjuer – galluper og får klart flertall på at legene må skrinlegge sitt sam-vit om de skal fortsette å fungere som leger i det offentlige Norge. Et klart brudd på det mest grunnleggende i en fri folkestyrt stat: sam-vits-frihet.

Hva ville disse folkene – bl.a. Aftenpostens skribenter si - hvis man valgte et annet livsområde og forlangte med loven i hånd at nå fikk de vær så god bryte sitt sam-vit for flertallet mente det, og hadde lovfestet det? Ville de glatt gi etter – og gjøre det i alle andre saker for å tilpasse seg, være godtatt og leve i fred med naboer og jobben. Dreier det seg om salg av det dyrebareste en har som menneske, sin overbevisning, sitt sam-vit? Den RETTE frihet og orden er under massivt og farlig angrep!

 

Blir dette lov, kan man med sikkerhet si at får disse holdningene flertallsmakt i samfunnet, er samfunnet dømt til undergang. Det blir få eller ingen profetrøster igjen som både vil og kan stå fram for den RETTE frihet og orden som tar vare på individets RETT mot flertallet og livet og gir bærekraft for tid og evighet. Bare les hva det kostet Elias, Esaias, Jeremias evt også profeten Mika i konfrontasjon med 400 falske teologer og to konger. Rett fikk han, og galt gikk det, og for en pris. Jeremias jamret over at alle i landet stred og trettet med han – enda han ikke hadde gjort dem noe annet enn å tale høyt om SANNHETEN som sam-vitene burde være bundet av. Men du og du hvor sinte snakkerne ble! Sam-vitet var nok ikke godt likevel.

 

Jeg skriver helt bevisst sam-vit, for det synes som om flere og flere blander sammen sam-vit med hva flertallet har lyst til – og får man flertall – så er det gale også rett. Saken er at i menneskehjertet er det innskrevet en viten som til en viss grad vet hva som er rett og galt. I tillegg betyr sam-vit å ha vett og vite sammen med. Hvem og hva - blir da et avgjørende spørsmål. Den som har sin visdom og vet sammen med Bibelen og Herren, er bundet av det. Det bygde landet gjennom århundrene. Å forlange at en lege skal måtte stille opp mot sitt sam-vit er ufattelig sjelerått og farlig.

 

Man vil ikke diskutere at det er galt å gå til sengs med nær sagt hvem som helst, og deretter forlange at andre skal ta livet de skapte på lystens alter og ødelegge sam-vitet sitt for at de skal slippe konsekvensene av et galt liv. Bibelen kaller det synd – og sier at på synd følger synd – for til slutt å havne i den totale elendighet for tid og evighet. (Romerbrevet1) Til disse prosjektene skal legene stille opp med sin kunnskap uansett sam-vit eller ikke. Legeeden skal man også glemme.

Vet man ikke hvordan barn lages mellom mann og kvinne – eller vil man ikke vite det – eller vet man det, men blåser kunnskapen en lang marsj på lystens alter – for man vet at flertallet er klar til å overkjøre andre menneskers - les legers sam-vit.

De homofile vil endog ha med seg Guds velsignelse og kirkens ritual over det som Bibelen klart sier er mot Guds vilje. Prestene skal stille opp – om de ikke vil, skal de avskjediges og bli arbeidsledige eller tvinges til det mot Ordet og sam-vitet. Du snakker om toleranse for en dødslinje. Hvem er brutale?

Nå trenger vi forkynnere og fagfolk som taler som Bibelen taler og folkeopplysning om hva som skjer med kroppen når man misbruker de skapende livskrefter.  

 

Nå er det på tide at de frie yrker melder seg ut av den offentlige flertallsmakt og etablerer sitt arbeid i egne kontorer hvor pasienter kommer og betaler fullt ut, og så går til de bevilgende myndigheter med kravet som de har full rett til. Danskene er på vei til et slikt system i en høyst intolerant stat som har slått inn på dødens mange –ismeveier, dødelige tankebygg. Slike frie, gode veier bør folk med kunnskaper og tenkeevne skape på flere viktige livsområder – og på den måten følge i sporene til det gamle lekfolk fra Hans Nielsen Hauge og videre oppover. Kong Håkon den 7. hadde forstått det og ga klart uttrykk for det overfor Abraham Vereide, han med bønnefrokostene i USA. Det var det utskjelte lekfolket av emissærer o.a. som virkelig hadde betydd noe for Norges gjenreisning gjennom århundrene. Det var også han som forstod dette, som maktet å si NEI 3 ganger til –ismen som ville ødelegge landet og folket, mens eliten tilpasset seg. Vi trenger slik mandige Nei-folk i dag som også kan peke på praktiske veier ut av uføret.