Nåde og Sannhet

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.11.14
Det er et godt og vakkert sitat fra bl.a. Salme 85 som ofte brukes:
11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. 12 Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.” Det kan vil leve på og det kan vi dø på. Men da må vi ikke glemme at nåden og sannheten henger sammen og hviler på sentrale deler av Sannhetens bok, Skriften.
I alle fall før ba vi i kirkene ”Hellige (gjør oss hele) i Sannheten, Ditt Ord er Sannhet”, altså den hele Skrift inklusive skaperteologien som taler om en 1. Adam som falt i synd og gjorde det helt nødvendig med en 2. Adam – Jesus Kristus som gjenopprettet det synd har ødelagt. Altså: Uten Sannheten – ingen NÅDE – om vi forstår det eller ikke.
Roter vi med skaperteologien og Sannheten om den – faller også hele frelsesteologien sammen.  Er døden kommet for mange milliarder av år siden – og ikke ved syndefallet – taler Bibelen usant og da er det heller ikke noe behov for den 2. Adam. ”Gamle Adam er ikke lenger i noen dødsfare! Adam og hans fall og Skriften er gjort ugyldig, stikk i strid med hva Skriften sier. Bl.a. av dette – men også mye mer – ser en hvor farlig evolusjonslæras surdeig er for oss alle – men ikke minst barn og unge som møter dette allerede fra barndommen og gjennom hele skolesystemet – og så undrer vi oss at de går sin vei og ikke følger oss til Guds hus lenger. De tror kort og godt ikke at Bibelen, foreldrene eller forkynnerne snakker sannhet – og dermed kan en glemme synd og nåde og retten – selv om mange av oss vil mene at hadde de studert Rom 1 grundig og naturvitenskapen – ville de forstått at de opererte med en billig unnskyldning – ja, at de var ”uten unnskyldning”, og burde ha prøvd seg på en ærlig konfrontasjon med LOVEN – som representerer Sannheten om Skaperens vilje. De kunne sette seg om i verden fra nærmiljø til nasjonene og sette hvor det var bærekraft, godhet m.m. og hvor det ikke var. Det er ikke for ingenting at Norden ble ”Det fredlige hjørne av Europa” etter de store forkynneres arbeid her fra 1800 og oppover. Hvis de virkelig søkte Sannheten – kunne de også kikket litt grundig på profetiene og oppfyllelsen av den, men nei - - -
Det falne menneskehjerte griper heller slike billige løsninger – for det kjennes i første omgang hyggeligere og mer sosialt å gå med verden – og når vitenskapen av lærde menn og samfunnet langt inn i de kristne skoler er enig – da går vi heller med veden i stedet for å velge den samle sti som koster mange slags priser.
Jeg undres ofte på hva vi som kristenfolk har gjort med våre barn og unge som i stri strømmer forlater Guds rike. Det nytter ikke å lukke øynene for dette lenger – men se det rett i hvitøyet og spørre hvorfor forsvinner de, hva er årsaken(e) og gå inn i det tunge arbeidet som heter trosforsvar (apologetikk) hvor du blir ledd ut, skjelt ut og utsatt for mye ubehageligheter. Men vi er da ikke større enn Mesteren selv, er vi? 

La oss slutte slik: 11 Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. 12 Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen. 13 Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde. 14 Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.