Moské forslag til Stiklestad

 


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 28.01.14

 

"Der Gud får komme til å reise sin kirke – der reiser satan sitt tempel like ved."
En teolog* foreslår nå å etablere bl.a. en moské på Stiklestad. Teologene har i norsk historie dessverre alt for ofte vært veiryddere for avguderiet, slik som nå med moske forslaget. Det var nettopp denne åndsmakt (avgudene) som ble bekjempet på Stiklestad! Og nå vil hedenskapet igjen sette opp sine gudehov og åpne opp for demoner.

 

Og alvoret forsterkes fremover når Norge gikk fra hedenskap til kristendom og så tilbake til hedenskapet - det vil vi merke slik som det
står: Lukas 11:23-26
"Den som ikke er med meg, han er imot meg, og den som ikke samler med meg, han spreder. Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennom tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første."


Be og Arbeid!

 

*Oppslag i TA: Http://www.t-a.no/kultur/article9015209.ece#.UuUmKXPsTqB