Maten og bordet som ”Strikke og en snare”,
TIME og verden kommer etter omsider


Av Jørgen Høgetveit
www.Kommentar-Avisa.no - 18.06.14

 
Jeg har mange ganger undret meg på disse ordene av David, gjentatt av Paulus og som jeg aldri har hørt eller lest utlagt: Salmenes bok kapittel 69, 23:
”La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge!” Paulus' brev til romerne kapittel 11, 9: Og David sier: ”La deres bord bli dem til en strikke og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem! ”

Her er det tydelig snakk om dom over dem som er ”trygge”, men som det skal komme en ”gjengjeldelse” over, vi kommer tilbake til det under. Og Herrens tjenere David og Paulus kjente til dette. Merkelig hvor opplyste disse folkene var i forhold til dagens eksperter som jobber vitenskapelig på sine sektorer og fører oss på avveier også i disse høyst jordiske ting.

Bibelens og Skaperens profylakse for god helse
Annen Mosebok, kapittel 15, 26 skriver: ”og han sa: ”Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge.” Altså de forskrifter og råd vi kan lese videre i Mosebøkene.

Lengre ute finner vi så en rekke fabelaktige helseforskrifter av profylaktisk art om behandling av avføring, skikkelig håndvask, nøyaktige regler for omskjæring av guttebarn på 8. dag, karantene mot spedalskhet og diagnose for den forferdelige sykdommen, osv. osv. Dette lar vi imidlertid ligge i denne omgang, men du kan lese mer om det av en amerikansk lege i boken. ”Ingen av disse sykdommer.” De fikk også en rekke opplysninger om hva slags kjøtt de kunne spise og ikke spise, noe som sorterte ut farlige smittebærere som svinet med trikiner, et enmaga dyr som konkurrerer om menneskematen, kornet. De fikk opplysninger om de 7 hellige frukter: Hvete, bygg, dadler, oliven, granatepler, fiken og vindruer. Man kan selvsagt avvise det hele som gamle utgåtte opplysninger – for oss som vet så meget bedre enn Han som skapte det hele og holder det oppe ved Sitt allmakts Ord.

Så kommer selvsagt de 10 bud som regulerer forholdet til Gud, nesten og eiendom. Genialt og enkelt og med stor bærekraft. Moses er verdens største lovgiver, og mange nasjoners lover har bygd på denne basis.

De fikk også en del helt fundamentale opplysninger om forvaltningen av skaperverket, en økologisk tenkning som er unik i verden og som bl.a. gjør at ørkenen i Israel i dag blomstrer. Dette har jeg sagt litt om på DVD-en: ”Verdens naturressurser og jødenes økologiske forvaltning.” Foredraget holdt hos MIFF i Kristiansand, Arendal og i Israelforeningen i Moss. DVD Kr. 150,-. Jødene kan det og gjør det – mens verden raserer sitt biologiske livsfundament.

Til mer en tenker over disse helseforskrifter i forhold til de elendige forskriftene egypterne hadde – og som også Moses kunne, men la bak seg da han fikk Herrens helseforskrifter – ser en at det var livsbærende regler han fikk og lærte folket - og er det den dag i dag i motsetning til mange av de en får høre nå, og en kommer tilbake til. Se senere.

I det hele legger Bibelen opp til et balansert kosthold basert på og som er i samsvar med det som naturen legger opp til av fornuftig forvaltning. For det første skal drøvtyggerne ta seg av lauv og gras fra fotosyntesen – som menneskefordøyelsen ikke kan fordøye. De dyra skaffer oss rødt kjøtt, melk, og av disse en rekke gode produkter som fløte, smør og oster osv – produkter som i dag regnes som bortimot fy-mat. Ènmaga dyr som svin utelukkes. De er bærere av farlige parasitter, kanskje kjemiske stoffer som noen mennesker reagerer på, samt at de bruker mye korn som gir lite igjen av kjøtt og øker presset på jorda med åpen åker som øker erosjonsfaren.  Hønsefugler derimot brukes noe. De har jo krås som hjelper til med fordøyelsen. De konkurrerer til en viss grad med menneskematen, men produserer p.d.a.s. eggehvite av høy biologisk verdi som egg. (Viktig supplement for gravide og eldre)

Går man inn på fruktene og plantevalget, har det også interessante gode helsebringende sider ved seg. Se over. Hvete og bygg er jo de to grasartene som sammen med noen flere bærer i dag mesteparten av menneskelivet på jord. Korn er av mange grunner selve gullstandarden i den biologiske verden. Oliven har jo helsebringende fettstoffer. I det hele, Herren, Skaperen visste hva råd han skulle gi for at folket hans skulle få god helse, holde sykdommene på avstand og ha stor livs-, skaper- og arbeidskraft. Ikke rart at jødene gjennom alle tider har lagt stor vekt på hva en spiser.

Så kommer Time nr 24/2014 med forsiden: ”Spis smør. Vitenskapen merket fett som fienden. Hvorfor de tok feil”

Nå skrinlegger de det meste av det kostholdsekspertene har anbefalt av kosthold for å bekjempe de store livsstilssykdommene som fedme, hjertekarsykdommer og høyt kolesterol og diabetes 2. Amerikanerne er ikke blitt magrere av de gode råd, men tvert imot mye feitere med masse livsstils sykdommer som i betydelig grad skyldes maten. De forsetter: ”Ikke gi skylda til fettet.” Og i ingressen heter det: ”I årtier, har det vært den mest verdiløse næring i den amerikanske diet. Men nyere vitenskap åpenbarer at fett er ikke det som skader helsa vår”.
Så kommer en klagespalte i store bokstaver hva de har gjennomlevd: Smaken i barndommen var smaken av skummet melk. (smaken sitter nemlig i fettet) Vi strøk lysegul margarin på våre middags pølser,-” klages det videre. (margarin og sukker ødela norsk kosthold sa prof. Breirem i slutten av sekstiåra på NLH på Ås) Så kommer 6 sider med grundig gjennomgang hvorfor disse kostanbefalingene – som skulle gjøre amerikaneren sunne og magre – ble det motsatte: fete og syke.

Nå anbefales husdyrprodukter fra de flermagede husdyra og overlater korn og frukter til menneskemat. De begynner å nærme seg de bibelske forskrifter og bruk av naturen på en fornuftig måte. Men som de sier. Omlegging vil kreve et stort paradigme i endringer av vitenskapen. Men ikke bare det. Kostholdsråd, foredlingsindustrien og omsetningen må mer eller mindre omlegges – for får denne utviklingen fortsette, knuses helsa til millionene, helsebudsjettene og landets økonomi rakner og arbeidsevnen likeså. I sannhet - bordet er blitt dem en strikke og snare.

”I 2010 spiste amerikanerne 610 kalorier pr dag av mel og kornprodukter. I 1970 spiste de 429.  - - Amerikanerne pleide å spise 349 kalorier pr dag av rødt kjøtt. Nå er det sunket til 268.” sier rammene med framhevet skrift. Et stort oppslag sier at de har fått mindre kalorier fra helmelk, mindre egg, godt smør og biff og grønnsaker. Maten er ikke blitt mindre søt, hvitt sukker er gått ned, men søtningsstoffer basert på mais har øket. Resten av den lange artikkelen finner du på internett: TIME nr 24, 2014.

Riktignok driver landbruket med en del feilfòring av husdyra under press fra storsamfunnets krav om billig mat. Få innså og innser at det blir ”Billig mat til farlig pris” både for menneskene, naturen og beredskapen. Nå er det på tide å gripe til vettet og legge det hele om til ”smådriftens fordeler” som bruker kapital og teknikk til å fjerne slitet, men ellers bruke naturen på en optimal og god måte for å skaffe god og riktig mat fra fotosyntesen i norsk natur både innmark og utmark når en bare får bort det meste av rovdyrene igjen. Her er rett bruk av naturen for å skaffe mat det viktigste – ikke bunnlinja. Og dette har staten et stort ansvar for. Alt dette vil tvinge seg fram om en ikke gjør det frivillig. Dette vil også økonomer måtte kunne forstå og legge bort markeds-tøvet sitt som overkjører all biologi til det går galt.

Kornlagrene må gjenreises på sikre steder, Landbrukskontorene på kommune- og fylkesnivå bygges opp igjen og utstyres med økonomiske ordninger og lovgivning som i syttiåra. NMBU (tidligere NLH) med settes på rett kurs igjen, og det samme med Landbruksdepartementet med gjenreisning av Landbruksbanken. Her langt mot Nord med hovedsakelig småbruk, er det ingen vei forbi om en skal sikre befolkning i krig og fred. Driftsmodellen kan ikke være stordrift – men smådriftens fordeler – den japanske modellen - som statsråd Trygve Haugeland anbefalte etter å ha laget Naturressursmeldinga for Per Borten i 1972 .

Jo, i sannhet: bordet blir en strikke og en snare til gjengjeldelse, midt i velstand og trygghet ryker både helse og økonomi – ikke minst p.g.a. feil råd og en håpløs feil- og rovdrift på naturressursene i verden.