Relatert stoff:
Vurdering av kristen sang og musikk i lys av Bibelen 1 og 2
(last ned tale nr 4 og 5 ovenfra)

 
Lovsangsbråk – hvor er gråten?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 22.04.14


Man har lenge og ofte tatt opp dette med ”larmen” på bedehusene, et lydnivå som fort overstiger 90 desibel og er den tillatte grense for ikke å skade ørene og lage øresus. Men jeg taler bokstavlig talt for døve ører, flere av aktørene har allerede kraftig tinitus (øresus) som vil bli mer og mer plagsomt

med årene. Det er skadeverk på skaperverket og kanskje vårt viktigste organ for å motta Ordet.

På meg virker det som man må ha voldsomt volum, kraftige rytmer og sving for riktig å få fart på ”lovprisningen”, men alt tyder på at man får sving på kroppen og kjødet og ruses med dette - for Den Hellige Ånd er i ”den stille susen” – overbevisnings ånd som taler om synd og nåde, sender på kne

i gråt og bønn om nåde.

Hvor er tårene hen? Og nå får man altså melding om at politiet må rykke ut:


Dagen.no hadde følgende oppslag 12.04.2014:
Politiet rykket ut etter lovsang

Lovsangen i Filadelfia-menigheten i Kristiansand nådde uante høyder sent fredag kveld. Så høyt lød de lovprisende tonene
at politiet måtte rykke ut.
Vi fikk mel­ding om at det var høy mu­sikk som hadde på­gått hele dagen, med så høy bass at barna ikke fikk sove, sier ope­ra­sjons­le­der Geir An­der­sen i Agder po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.
– Vi hadde en litt eks­tra lov­sangs­fest før pås­ken, for­kla­rer ung­doms­ar­bei­der Mor­ten Ma­ri­us Lar­sen i Fi­ladel­fia Kris­tian­sand.  Rundt 400 del­ta­ke­re, de fles­te i al­de­ren 15 til 20 år, var møtt fram til lov­sangs­fes­ten. Denne varte fra klok­ka 20 til nær­me­re 22, der­etter var det kon­sert med ban­det Walking Sign fra klok­ka 23. Po­li­ti­et fikk mel­ding fra na­bo­ene klok­ka 23.19. – Vi vil jo at folk skal merke at vi har lov­sangs­fest, men det er kje­de­lig at det opp­fat­tes som bråk, som hol­der folk våkne. Når det er sagt er det en vel­dig fin gjeng, som bare vil lov­syn­ge ut­over natta. Det er ikke den ver­ste type fes­ting, mener ung­doms­ar­bei­de­ren. En po­liti­pa­trul­je ryk­ket ut til me­nig­he­ten i Mar­vi­ka. Po­li­ti­et vur­der­te lyd­ni­vå­et som så­pass be­gren­set at ak­ti­vi­te­ten kunne pågå til mid­natt.”

Profeten Amos taler om at Herren hater de larmede sanger og det står en del mer i Skriften om dette – som man vel også burde lytte til og orientere seg etter. En gammel predikant kom med følgende stubber: ”Før sang vi sanger med mange vers – nå synger vi et vers om igjen og om igjen” noe forøvrig min mor fortalte fra England under hennes studietid der. Da sang de ”coures” igjen og igjen for å få opp stemningen tydeligvis.

Den gamle predikanten hadde et visdomsord til. ”Før avsluttet vi møtene i tårer på kne. Nå avslutter vi med kaker og kaffe”!