Kristne pakker for IDF

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.12.14

 

Kristne Israelvenner pakker frivillig utstyr for Det israelske forsvar (IDF) og stortings-representant Freddy de Ruiter  (Ap. Aust-Agder) er etter min mening på ville veier når han vil stoppe dette arbeidet. Nå melder han skriftlig spørsmål til justisministeren ”angående deres praksis”. Han mener det bør være ulovlig ”å bidra til væpnet konflikt utenfor landets grenser når det ikke er en del av et norsk internasjonalt oppdrag, - -”.

 

At en stortingsmann kan avstedkomme slikt sludder og dekke seg bak ”norske internasjonale oppdrag”, som i aller høyeste grad er meget diskutable, er mer enn tvilsomt. Han burde heller få stoppet islamister de har importert til Norge og som nå kvitterer med å reise til Midt-Østen med støtte til bl.a. IS. Husk også Støres ”røde løper” til terrororganisasjonen Hamas i 2006 til norsk UD. Norges massive økonomiske (ikke reviderte) bidrag til samme udemokratiske organisasjon – fra et folkestyrt Norge med kristen - og nå også humanisme i sin Grunnlov – burde man forvente støtte til Israel og ikke Hamas. Det ville sikre fred og fremgang i Midt-Østen. Men her synes arabernes press med oljemakt og store kapitalinvesteringer i Vesten – av større betydning enn rettferdighet, fred og folkestyre. En mener å ha registrert denne frykt uttalt av en norsk aktør for noen mnd siden. Og det er sikkert nok at om oljenasjonene rykker kapitalen ut av Vesten – vil de skjelve i grunnvollene – men det kommer nettopp av at man har bøyd seg for olje- og kapitalmakten. Prøvde man seg med sannhet og rettferdighet – kunne man håpe på at det ville føre til fred, velstand og seier. Kristne regner også med velsignelse over Norge og sin gjerning! Slike folk bygde Norge fra Aust-Agder i det nittende århundre!

 

I stedet for å støtte Hamas, kunne en stoppe Gilbert og kompani – som hverken Israel eller Egypt vil slippe gjennom landene sine til Gaza – og så burde de Ruiter og Ap stoppe de hundretalls millioner (våre skattepenger) til Hamas, som i betydelig grad synes å ha gått til tuneller og raketter – og gjentatt angrep på Israel. Ny millioner vil antagelige avstedkomme samme elendighet. Etter min mening må nå folk med innflytelse se å stoppe dette hykleriet og mer eller mindre skjulte agendar mot dette gjennomtreskede folk, eneste folkestyre i Midt-Østen. Et folk som før og nå bidrar med store bidrag til det internasjonale felleskap innen forskning og vitenskap m.m.

Håper justisministeren er klok nok til å lese disse folkene teksten – så vi får slutt på å støtte terrorregimer – før Norge trekkes dypere inn i disse blodrøde aktiviteter som kan true verdensfreden – men av helt andre årsaker enn de synes å mene.