Krim – geostrategisk base mellom Balkan og Kaukasus

 

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 01.03.14


Slik lyder den oversatte overskriften på artikkelen “Crimea - geostrategic base between Balkans and the Caucasus” som kan leses her:
https://www.academia.edu/676272/Crimea_-_geostrategic_base_between_Balkans_and_the_Caucasus Crimea - geostrategic base between Balkans and the Caucasus

Blar vi oss frem til kapittel 3.2 “Krim - den russiske flåte” forstår vi ganske raskt hvorfor nå Russland spiller militær lynsjakk på Krim halvøya. Her står vi overfor et strategisk område som involverer både økonomi, religion og er et svært viktig militært brohode - med geopolitiske overtoner som også involverer Israel/Iran og våre egne norske nærområder i Nord etc.


Kapittel 3.2 starter slik:
“Ukraine is the most important territory between Europe and Russia in geopolitical and geostrategic terms. It seeks to intensify its "nezalezhnosti (independence) but it has obvious problems with Russia in the economic sphere (gas), politics (the Crimean Peninsula, anti-moscalism "in Western Ukraine), military (Black Sea Fleet), religion(Catholics activity in Western Ukraine giving strained relations between Vatican and Russian Church).The Ukrainian state is Black Sea area’s control key. If Russia was able to impose here, then it would become a force hard to budge on the Black Sea, its gas primacy would be strengthened, could totally control the Crimean Peninsula and would strengthen the powers of Euro – Asian empire.

In contrast, a NATO allied Ukraine would make Russia’s position more weak, leaving it a small portion of coastline and thus bordering the North Atlantic organization that might be directly involved in CIS issues.”

CIS (Commonwealth of Independent States) ble etablert I 1991 og består av Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraine.


Avslutningsvis i kp 3.2 leser vi:
“As Vladimir Putin stressed out, the Black Sea and Sea of Azov are of Russian strategic interest and Russia's Black Sea offers direct access to the most important global transport routes. In addition, the Russian leader showed a constant interest in the Russian Black Sea fleet, which, although a little worn, remains a significant force, which must be taken into account.”

Det er et meget krevende politisk bilde som nå kommer opp over horisonten og det kan nok bli mer en spennende å følge med videre. Når vi nå ser handlekraften til Vladimir Putin – så har han nok for så vidt planene klare – men ulike hendelser kan endre planene underveis og en vil anta at han har god kontakt med allierte verden over som nok kan trå til ved behov – det kan involvere verden bredt, også raskt Nordkalotten.