Katolisisme – Hedenskap som fører i Fortapelsen


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 22.03.14

Ulf Ekman har gått over til å se på mennesket Paven som ufeilbarlig og Guds stedfortreder på jord. Og han går da også god for at mennesker kan bli frelst ved å gjøre en del selv og så la Gud gjøre resten for at det skal bli Frelst. Men Gud sier at mennesket blir frelst alene ved Jesu død på Golgata. Mariadyrkelsen synes også Ekman godt om da, der hun er mellommann mellom oss og Jesus – men Guds Ord sier noe annet ”For det er én Gud og én mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid…” 1. Timoteus 2,5-6
Så går Ekman også for Skjærsilden og hedenskapet han nå forfekter har nok sin historie i hans tidligere teologiske forbilder, der arvesynden var en ikke sak – og dermed bortfalt jo hele barnedåpssynet og også arvesynden som kom inn i Edens Hage – så fundamentalt er det.
Uten å kjenne Ekman til bunns kan man nok stille spørsmål ved om dette var noe frafall for hans del, eller om det bare var en naturlig videreføring av tidligere tro men nå i en annen sammenheng som er betydelig mere tydelig på sitt antikristelige opphav!

Under ser du flere oppslag som omhandler hva katolisisme er for noe:

Hva er katolisisme?
Hva er katolisisme? Av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no Det var med god grunn Martin Luther kraftig protesterte mot den katolske kirkes lære. Den katolske kirke
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Hva-er-katoli...

Norges konger bekjempet katolisismen.
Norges konger bekjempet katolisismen Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa. ... litteratur om de store linjers kamp mot katolisismen i Norge, bør han lese Fredrik Paasches
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2006/Norges_konger...

Vatikanets dødsmesse.
Mariadyrkelsen der hun er mellommann mellom oss og Jesus ... er én Gud og én mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket ... til og Han er mellommannen mellom mennesket og Gud! ”
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2010/Vatikanets_do...

Protestantismen lærer oss ”nåden alene”
Jesu soning på korset for våre synder. Jesus er menneskenes mellommann til Gud. Katolisismen lærer oss ... evangelium” som peker på blant annet mellommannen Maria, som står mellom
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2004/Katolisismen ...

Oppkobling til fascismens og katolisismens Europa? - Avskoging koster oss mer enn ...
Oppkobling til fascismens og katolisismens Europa? ”Sikkerhet = EU-medlemskap” lyder ... pavemakten med den totalitært tenkende katolisismen (husk bla Bartholomeusnatten der 100
www.kommentar-avisa.no/Klipp-og-kommentar/Klipp-og-kommentar-2008/13.10.2...

Korstogene og hedenskapet.
Disse hadde ikke noe med kristendom å gjøre. Katolisismen baserer seg ikke ... skulle kunne rose seg! Katolisismen forfekter også læren om ... en god evighet. Katolisismen lærer at pinen
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Korstogene_og...

Protestantismen lærer oss ”nåden alene”
opp i menneskedyrkelse alà slik katolisismen er ”fundamentert”. Katolisismen praktiserer menneskedyrkelse av ... menneskenes mellommann til Gud. Katolisismen lærer oss et annet
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2004/Katolisismen ...

Alfakurs-2007
Alpha -en mulig døråpner for katolisismen. Så en helt ... å åpne opp for katolisismen. Er dette riktig? Gumbel ... vinne flere mennesker for katolisismen. Dette er også tankevekkende
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2007/Alpha_kurset_...

Ratzinger og avisen Norge IDag
Ratzinger og hva er pavekirken, katolisismen? Undertegnede får til tider sine ... denne åndsmakt i fra avgrunnen, som katolisismen representerer, på alle nødvendige punkter for
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2005/Ratzinger-og-...

Menneskerettene av kristen rot.
Nå herjer disse og andre ismer som katolisismen – roten til fascismen - fortsatt samt ... seg inn i samfunnsstyringa vår – og katolisismen inn i kirken vår, hvilket var
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/Menneskerette...

Det suicidale Europa.
Guds hjelp alene, inn et støt mot den ødeleggende katolisismen – det katolske Europa trenger en ny Luther. Katolisismen samarbeidet svært godt med nasjonal-sosialismen, det
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2010/Det_suisidale...