Josef løste kornkrisa i Egypt med beredskapslagring - militære fjellhaller til kornlagring?

Josef løste kornkrisa i Egypt med beredskapslagring
 - militære fjellhaller til kornlagring?

 


Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 03.03.14


Josef gjorde det han ble minnet om av Gud, og lagret ekstra korn i de 7 gode fete årene som ville etterfølges av 7 magre år. Han kunne valgt å ignorere advarslene fra Gud – men var lydig – til glede og overlevelse for tusener av mennesker!

I Norge hører vi ikke på slike advarsler om at maten brått kan bli en begrenset ressurs.

Jens Stoltenberg klarte til og med i en nyttårstale i 2010 å si at Norge klokelig hadde et pensjonsfond (oljefond), som hadde samme betydning som kornlagrene til Josef. Men siviløkonomen skjønte altså ikke at finansverdier (penger o.l.) vs realverdier (korn o.l.) er helt ulike – finansverdiene kan være borte natta over! Den blå blå regjeringen og partiene på Stortinget sliter dessverre også med forståelsen, men de tvinges snart på banen.

 

Norge styrer nå mot sult igjen – og vi ønsker å kvitte oss med det man sier er Norges største lagerfasilitet for korn (og kanskje Nord-Europas største), Stavanger Havnesilo. En så enkel sak at siloene også benyttes i innhøstinga ved store nasjonale avlinger både for å få nok lagerplass under innhøstingen, men de brukes også i veldig varme høster i enkelt år for å få kjølt ned lagerkornet siden siloene er kjent for å være kalde. (for mer info om siloene i Stavanger: http://www.nationen.no/politikk/ber-staten-%e2%80%a8kjope-silo-for-%e2%80%a8a-unnga-kornkrise/ + http://www.nationen.no/naering/snart-slutt-for-silogigant-i-stavanger/)

Det sies at det ikke er andre aktuelle nasjonale fasiliteter for beredskapslager for verken matkorn eller fôrkorn, og andre anlegg er langt mindre og blir brukt som mellomlager i produksjonen.

 

La Stavanger Havnesilo stå, men kikk også på militære fjellhaller. Selv om en del av militære fjellhaller burde vært fylt opp med bl.a. ammunisjon, har allikevel de rette myndigheter tatt seg bryet med å undersøke disse som kan ha en stabil lagertemperatur rundt 8 grader celsius +/-  året rundt? I tillegg vil antagelig flere av dem allerede ha avfuktningsanlegg som man selvsagt må vurdere om er godt nok, men uansett har nasjonen bra med penger til å legge til rette for slik lagring mht å tilpasse både fuktighet og evt logistikk til hallene og intern logistikk inne i hallene. Så vidt meg bekjent har vi både fjellhaller ved kysten og innenlands og ofte sliter man med å få solgt slike store anlegg.


Om jeg ikke har regnet helt feil så går det grovt regnet ca 774 kg korn/m3. Tar vi utgangspunkt i den lagerkapasiteten på ca 200 000 tonn korn man har i Stavanger siloene, som skal tilsvare volumet for norsk matkorn import per år - kreves det ca 270 000 m3 lagerkapasitet. Stabler vi dette volumet i 1 meter høyde får vi et arealbehov tilsvarende ca 38 fotballbaner etter en 11-er fotballbane som skal ha målene 68 x 105 meter. Øker vi lagerhøyden til 2 meter reduseres arealet til ca 20 daa (20 000 m2). Og selvsagt bør vi i tillegg øke kornlagrene opp til 12 mnd nasjonalt forbruk av matkorn, noen som tilsvarer i underkant av 400 000 tonn.
Et raskt søk på nett viser oss at ulike typer fjellhaller finner vi både rundt 5 000 m2 og større på både 20 000 m2 og over og de er bygget både på øyer, ved kysten og innenlands.


I forslaget til statsbudsjettet fra den rødgrønne regjeringa lå det inne fem millioner kroner til utredning av beredskapslager for korn.  Det kan umulig trengs 5 millioner kroner for en slik utredning. En har folk i statsapparatet og også andre steder som innehar slik kompetanse, så de må treffes og det må tas en beslutning. Det skulle også være underlig om ikke en av de ansatte i Forsvarsbygg (1 400 årsverk) har oversikt over sine anlegg som er for salg eller kommer for salg. Er det rimeligere å bygge nye kornlagre så gjør vi det! Det er egentlig bare en beslutning om det ene eller det andre som mangler!