Jordbruksforhandlingene 2014 – ett angrep på Nasjonalstaten

 

Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 09.05.14

 

I mer en 30 år nå har den norske bondestanden sakte men sikkert blitt redusert. I den samme perioden har de blitt mobbet og til dels svært kraftig. Ut i fra at matproduksjon er for bøndenes skyld – de meler sin egen kake. Jeg har enda til gode å treffe et menneske som ikke spiser mat, så at bøndene da meler sin egen kake er jo da beviselig usant.

Erna Solbergs Mat- og landbruksminister var den siste ute nå med en mobbing av næringa som er noe av det mest brutale en har vært vitne til verbalt. Statsråden skal ha takket for maten i takkeformaten tale på FrPs landsmøte i helga med følgende: "Å modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård. Du får lite hjelp av de som er der." Så gikk det noen dager og det ble lagt frem et tilbud fra staten, ved Leif Forsell, som var ett opplegg for umiddelbart brudd fra bøndenes side og hadde i seg en fordelingspolitikk som er et stort forsøk på splitt og hersk innad i bøndenes egne rekker. Altså i stil med statsrådens takk for maten tale.

Undertegnede har vel vært (under sterk tvil) av de som har tenkt at noen mnd sjanse burde hun få i statsrådstolen, men med uttalelsen over har hun etter mitt skjønn og mening trådt over en grense som ikke plasserer henne i kategorien dum, men dette er renspikket ondskapsfullhet og kraftig mobbing av hele landbruksnæringa. Og hun blir sittende, det vitner om at regjeringssjefen, i praksis, deler hennes syn.

Da kan man spørre seg: hva de tenkte de som plasserte henne i den statsrådstolen? De virker på meg å være like gjennomsyret av internasjonalisme og sosialisme som de som gjennom ca 30 år nå aktivt har desimert bl.a. norsk matproduksjon. Nasjonalstaten skal bringes til sitt opphør, for uten egen matproduksjon, eget forsvar o.l. skal vi tvinges inn i de store internasjonale sammenhenger, for nasjonalstaten kan vi lese om i Ny Testamentets Apostelgjerninger kp 17, 26-27 – og Gud hater disse menneskene i praksis – før vil de heller styre hele nasjonalstaten på dynga en innrømme noe overfor sin Skaper.


Det blir lite å takke for av mat, når disse evt er ved veis ende - da dukker sitatet fra en nestor opp i min hukommelse:
Einar K. Time “…men DE vil oppleva sult.”

Fra- og forfallet i Norge har kommet ekstremt langt, slik at vi ikke lenger evner å ta vare på oss selv som nasjon og nasjonalstat...vi befinner oss "på glatte steder" jmfr Salme 73. Veien ut av uføre omtales også i Salmen.

Vi er i en ond og surrealistisk situasjon her i landet der de fleste tegn tyder på at Einar K. Time altså får rett – og vi skal minne om et par sitater:

Kai Munk, den første danske på dansk jord, som ble skutt av Gestapo under krigen, sa:  ”Tenk aldri på om det nytter, men om det er sant.”  Munks «feil» var at han fortsatte å tale fra landets prekestoler i kirkene etter okkupasjonen.

Videre, etter hukommelsen, uttalte - W. Churchill - midt i det store undertrykkende mørke som 2. verdenskrig var:
Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under.

 

Det er for norske bønder nå viktigere en noensinne i nyere tid å stå sammen, MEN nordmenn flest bør også nå skrive og si Storting og Regjering midt i mot – og fortelle dem at de spiller hasard med vår fred og frihet!

 

Nedenfor finner du mye argumenter for å bevare jord- og landbruk – noe enhver nasjonalstat må om den vil overleve i fred og frihet. Noe annet er et angrep på nasjonalstaten!
 

Einar K. Time: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2014/Einar_K._Time_%e2%80%a6men%20DE%20vil%20oppleva%20sult-17.01.2014.htm


Tidligere jordbrukssjef med 35 års fartstid på grasrota i inn og utland:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Feilforvalter_vi_vaart_eksistensgrunnlag._Hva_gjoer_vi_naa.-22.02.2011.pdf


Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk: http://www.nationen.no/tunmedia/nils-vagstad-i-bioforsk-matjord-er-beredskap

Ressursene i verden og Norge: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2013/Resursene_i_verden_og_i_Norge-10.04.2013.htm

Dokumentaren «Jorda til salgs»:
http://viken.lr.no/nyhetsarkiv/2012/14680  (se link nederst i saken – her mister politikk som raserer norsk landbruk alle sine argumenter i løpet av 58 minutter)


Finland holder jordbrukets fane høyt:
http://viken.lr.no/nyhetsarkiv/2014/22061 (se link nederst i saken)


Dramatisk i Kina – hva med den norske bonden?:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Dramatisk_i_Kina_%e2%80%93_hva_med_den_norske_bonden-14.02.2011.htm


Aftenposten:
Aftenposten: Matkrisen kan komme til Norge.