Jesus i Bet-lehem og H. N. Hauge bak plogen

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 03.01.14


Jesus ble født i Bet-lehem
som betyr brød-huset. Bet betyr hus og lehem betyr korn, brød. Bet-lehem lå blant vide store hvetemarker – og hveten er den første av de 7 hellige frukter.

Og fødestedet var forutsagt av profetene – det må m.a.o. bety at dette var grundig planlagt av Gud selv for at det skulle si oss noe vesentlig. Både hos Jesus og i GT finner vi en rekke ord som peker på en betydelig vektlegging av at folk skulle få brød – mat ut av den bolig Han skapte til vår forvaltning.

Fra Bibelens første blad står det sentrale ord om hvordan mennesket ble pålagt å forvalte og vokte jorden, dvs. produsere og verne denne Guds bolig for menneskene. Det står også sterke ord mot dem som ”ødelegger jorden” i Joh. Åp. 11,18.

Er det ikke underlig da at Gud ikke la opp til Jesu fødsel i Jerusalem – eller et annet sentralt sted – sørget for et skikkelig husvære osv. Men Han planla mange hundre år før at Jesus skulle fødes i Bet-lehem!

 

Hans Nielsen Hauge som gjenreiste Norge fikk kallet bak plogen. Og den originale bondesangen lyder: ”Først i plogens spor, åndens grøde gror. Bonde er og var, all kulturens far.” Så gikk han ut i Norge og tilbakela 1 500 mil stort sett til fots, produserte ca 250 000 bøker, drev storstilt kornfrakt til sultne nordlendinger, lært folket å koke salt så de kunne ta vare på fisk og kjøtt, mante folket til å ”ågre med Guds gode gåvor” osv. osv. Det var ikke det minste rart at denne, av Gud kalte og utrustede mannen, vant tillit der han gikk omkring og gjorde vel – og gjenriste hele mennesket fra innerst til ytterst og derved landet vårt. Det ble rett frihet og orden i alle relasjoner: til Gud, til medmennesket og til naturen – og et loververk med bærekraft vi kunne leve ved.

Hvorfor kastet prester og myndigheter seg over han – ikke ulikt hva de gjorde med mange før i historien – og nå – uten evne eller vilje til å forstå at veien de blir vist var og er veien å gå?  

 

En har aldri hørt den tanken slå noen forkynnere at det er en sammenheng her. Hvorfor kallet bak plogen? Hvorfor regisserte Gud kallet slik? Ville han fortelle folket noe vesentlig? Hvorfor forstår man det ikke før man er i den dypeste nød, og knapt nok da heller – og landet spyr dem ut som bl.a. ørkenflyktninger?

 

Landbruket – stellet av jorda for å ta seg av det fundamentale for livet lider oftest samme skjebne som mor, barnet og hjemmet. Det er daglig dags og selvsagt. Slik også med de som forkynner Ordet sant og rett – møtt med nedvurdering og forakt og utleing i de brede lag av folket. Var det en som engang sa noe om ”det som intet er” – det utvalgte Gud seg. Når Gud velger må det vel være et godt og rett valg, eller er våre valg bedre og klokere?
Jo da, det er en utbredt oppfatning at vi er særdeles glupe helt fra syndefallet, til Babels tårn osv. osv. er vi av samme mening om oss selv. ”Selvskryt skal en lytte til, for det kommer fra hjertet” sier et gammelt ordtak. Men for all del – sjekk det i forhold til Skriften og dens Ord om ydmykhet. Sjekk saken også i forhold til resultatene!

 

Kristen Norge bygde opp igjen et kraftig nedkjørt og nedbeitet land fra ca 1900 med store skogreisingsprogrammer, kornlagre osv. Et folk som rundt 1800 hadde mest sykdom og død i Europa og entret opp fra bunnen til topp i Europa. Etter redselen som grep oss med oljeboikotten i ca 1971-72 ble det full fart igjen i oppbyggingen av landbruket som hadde blitt kraftig nedbygget av Ap i hele etterkrigstiden. Man tappet Bygde-Norge ikke minst for dyktig arbeidskraft.

 

I nyere tid er det kun et land i verden som har gjenreist landet til skikkelig produktiv tilstand så det kan ta vare på folket med mat, miljø og råstoff. Det er Israel. Det sier faglitteraturen.

 

Setter man så dette opp mot hedenske og ideologisk ødelagt land – hva ser man da? Landene ødelegges og folket følger etter.

Går man til de mest hedenske land som kommunistenes land Kina, Russland m.fl. så møter oss et forferdelig syn. Skaperverket er mer eller mindre rasert og uproduktivt. Store flotte landbruksområder er enten forgiftet, ødelagt av erosjon og uttørket og satt ut av produksjon.
Går man til araberverdenen er de fleste rene ørkenstater. Og de er nå på full fart inn i en rekke fattig land som ”landgrabbere” og skaffer seg titusenvis av hektar for en spottpris på 99 års avtaler for å sikre sin egen matforsyning.
En rekke av de opprør før i historien - også tideligere brødkøer i Norge - og i det siste tiår har startet med rop om brød, opprør og skyting. Det vil tilta om ikke noe rett og fornuftig blir gjort i forvaltningen av naturen i denne verden.

Men vi har i alle fall et stort håp og det er at Skaperen selv kommer igjen med en god RETT og FRED og oppbygging av et bærekraftig agrasamfunn. (profeten Mika kp 4 m.fl.)  

 

Skal dette helt fundamentale synspunkt noensinne gå inn i hodet på Norges elite og heseblesende, shoppende befolkning som endatil må handle på søndagene for å få ro i sjela. En forstår bedre og bedre Han som tok svepa og jaget hele handelsgjengen ut av Tempelet.