Ja til Guds Ord, nei til homofil praksis

Av Lars-Arne Høgetveit,
i www.Kommentar-Avisa.no - 01.01.14

I Larvik har sogneprest i Kvelde-Hedrum Gunstein Sandnes og sogneprest i Lardal Are Sandnes meldt seg ut av Den norske kirkes Presteforening pga Presteforeningens nei til Bibelens klare nei Ord om homofil praksis. Hva de ellers står for teologisk vet jeg ikke, men her er de i hvertfall på stø grunn.
ØstlandsPosten (ØP, den 21.12.13) har forstått at det da er stor teologisk forskjell på prester i kommunene Larvik og Lardal. Og forskjellen kan synes at to prester tror på Guds Ord, de andre tror ikke.
Kan ikke prost Terje Fonk, sogneprest i Kjose Asle Zimmermann (som aksepterer at det er to syn), sogneprest i store Nanset menighet Freddy Berg, sogneprest i Berg Audun Haga (som i følge ØP er taus i saken) og sogneprestinne Margrethe Sem Lossius (som ikke bryr seg om Skapelsesberetningens ordninger) allikevel lese innholdet i for eksempel disse få versene fra NyTestamentets Romerbrev kp 1, vers 26-27: «Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på seg selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.»? (plassen tillater ikke flere vers)
ØPs lesere har nok lite problemer med å gjengi hva som der i Romerbrevet. Men noen velger da å si til Gud, deg tror vi ikke på. Da har vi en «grei sak» å forholde oss til, men ikke når en sier en tror på Jesus men ikke tror på Hans Ord – da tror en selvsagt ikke på Jesus. For Jesus sa: Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. (Johannes 5, 23b-24) Tror man ikke at Guds Ord er inspirert av Gud bør man si opp jobben sin i Den norske kirke, ELLER aller helst få gå over fra døden til Livet. Men før det skjer er det en viktig sak å avvise teologia irregentiorum – ugjenfødtes teologi.