Israels demokrati hjalp Mads Gilbert inn i Gaza


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.09.14

Kirurgen Mads Gilbert som sier han ikke kaller Hamas en terroristorganisasjon, prøvde i juli 2014 å komme inn i Gaza via Rafah syd i Gaza fra Egyptsiden i Sinaiørkenen. Det lot seg ikke gjøre, men derimot kom han inn via Amman i Jordan og så videre inn i Israel og via sjekkpunktet Erez nord i Gaza.
I intervjuet med (Al Arabiya) forteller han om dette mot slutten (etter ca 9:28 min), der han tidligere i samme intervju benevner jøder i ordelag som: «israelerne har drept hele familier», «det er en krig mot den palestinske sivilbefolkningen», «ukjærlige», «de kan drepe så mange palestinere som de ønsker», «blodtørstige mord» etc.
Det skal ikke mye fantasi til å forstå at Israel kjente godt til Gilbert når han passerte inn i Gaza via Erez, men de lot han allikevel passere. Disse, «blodtørstige morderne», lot altså Gilbert passere – han som tidligere har bekjempet Israel med de midlene han har til rådighet. Israel er et demokrati, Gilbert er antidemokrat og støtter Hamas, PLO m.fl sine terrorhandlinger mot Israel.
Hvor tendensiøs og politisk rød Gilbert er - fikk vi et klart innblikk i når han ble intervjuet av den danske journalist
Martin Knasvik, det kan du lese mere om i Mads Gilbert er ferdig som troverdig øyenvitne fra Gaza.

Det er interessant nå når IS herjinger i Midtøsten for å danen et kalifat så smått begynner å gå opp for nordmenn, da våkner vi kanskje litt opp en stund slik at vi ser hvem Mads Gilbert er, hvem Odd Karsten Tveit er og hvem Sidsel Wold er. Sistnevnte som i flere settinger siste uken har harselert med Jesu 2. komme (gjenkomst) til Jerusalem. Det er tydelig at Wold har lest sin Bibel, men ikke synes noe om det som står der. Men den bibelske bakgrunn er den eneste bakgrunn som kan forklare det hatet IS, Hamas, PLO, Iran m.m.fl. har til landet Israel. Og nå brøler kalifatgutta mot Gud, en treenig Gud som vil møte dem med full styre når timen Hans er kommet. Det kan synes å være en kort stund til. Arme terrorister og Gudshatere!

Vi nordmenn prøver å forsvare Allah med å demonstrere i tog i Oslo, med en kvinnelig frontfigur Faten Mahdi Al-Hussaini på 19 år med hijab, som selv har sitt åndelige hjem i en norsk moskè økonomisk og åndelig støttet fra Iran, landet som bygger opp sitt arsenal av atomvåpen for å sveipe den lille Satan (Israel) ut av verdens historien. Noen få så at dette var ren islam reklame og sier det høyt – disse få vil antagelig raskt bli i flertall fremover når vi nå hører hvilke advarsler som kommer fra flere Europeiske land og også noen arabere som vet hva kalifatgutta innehar av demonisk makt. Den eneste makt som kan stoppe kalifatet er Jesu allmakt – det vet kalifatgutta – derfor er de så brutale og lever ut sin herres leveregel slik vi finner den beskrevet i Bibelen om Satan: «myrde, stjele og ødelegge».