Israel – Håpet for verden


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 14.07.2014

Erik Ness i Palestinakomiteen i Larvik er innom temaet Israel (Østlands-Posten 11.07.14) og anbefaler at vi skal boikotte poteter etc fra Israel. Det er sjelden en leser en mindre faktafundert sak om Midtøsten problematikken. Det Ness ikke nevnte var følgende som slår bena under Ness sine mange påstander: Palestina er ikke noe land og palestinere er ikke noe eget folk. Det fantes både arabere og jøder derimot som bodde i mandatområdet Palestina. Palestinere er altså arabere. Videre kan Norge takke jødene for at de hjalp oss da våre statsfinanser gikk tomme i 1822 og vi kunne mistet vår nyvunne delvise frihet da Karl Johan truet med å legge Norge under svensk forfatning om avdraget ikke blir betalt. Redningen ble et statslån fra det dansk-jødiske finanshuset Hambro. Den danske jøden Joseph Hambro kom til Norge to ganger dette året for å forhandle om statslån.

Ca 20 % av alle Nobelpriser tildeles dette lille jødiske folket på noen få millioner. Deres innovative evner skyldes bl.a. at de er Bokens folk, og samtidig er de kjent for ekstremt tverrfaglige arbeidsmetoder i sine fagmiljøer – der ideer og løsninger gjennomgår harde diskusjoner.
Husk også kjemikeren og jøden Chaim Weizmann, som da svartkruttlagrene under 1. verdenskrig begynte å gå tomme for britene, hjalp til med en ny metode for produksjon av krutt basert på aceton. Denne hjelpen bidro bl.a. til at britene ved Arthur Balfour skrev Balfour Declaration i 1917 som lovet jødene et hjemland i Israel. Så kom nazistenes Holocaust, der Ola Nordmann bidro med 752 jøder til utryddelse. Husk også at Niels Bohr, Albert Einsteins, Robert Oppenheimer (atombombens far) og mange flere jøder utviklet et slagkraftig våpen mot aksemaktenes barbari. Kanskje hadde den angloamerikanske verden maktet å nedkjempe nasjonal-sosialismen uten atomvåpen, men det ville ha kostet år og millioner av menneskeliv. Mange takker også Israel for deres egenhendige bombing, mens verden bare lot det skure med Saddam Hussein, av Osirak atom-reaktoren (oppkalt etter den egyptiske Dødens gud Osiris, dvs Osiris + Irak = Osirak) i 1981.  

Når det gjelder matproduksjon og naturforvaltning (Ness skriver at jødene bedriver «plyndring av naturressursene») har Israel av den høyeste kompetanse i verden på vannhusholdning, reskoging og få bl.a. ørkenområder tilbake til levelige steder for mennesker. Ness kunne også nevnt at jødiske landbrukseksperter har vært inne i et utall muslimske land og hjulpet dem med slik kompetanse bl.a. Jordan og Syria og også flere muslimske land i Afrika, de er inne i Kina etc etc. Israel innehar 5 klimasoner de kan forske innenfor og kompetansen de skaffer seg kan direkte implementeres til verdens nasjoner mange i sult. Og denne, i følge Ness apartheidstat, bedriver også og lapper sammen arabiske-terrorister (og statsledere!!!) på sine sykehus bl.a. i Haifa og når terroristene kommer hjem igjen fortsetter terroren mot jødene. Dårlig folkeskikk kalles det.

Når sinnet (?) har gikk seg noe hos Ness burde han faktaorientere seg og lese seg opp på hva arabere gjør med arabere på Gazastripen – i 2008 ble det drept ca 1 000 arabere i kampene mellom PLO-terroristene og Hamas-terroristene. Legg også merke til hva sosialisten Terje Rød Larsen uttalte om ikonet Yasir Arafat i Aftenpostens nettutgave 8.8.05 (hentet fra Atlantic Monthly via NTB): På direkte spørsmål om hvordan Arafat var da han løy, svarer Rød-Larsen: - Han løy hele tiden, og han visste det. Jeg kunne si: «Abu Ammar (Arafats navn), kutt ut drittpratet». Han kunne da enten snakke seriøst eller ikke.
Så burde også Ness få med seg at jødenes hovedstad siden Davids tid for 3 000 år siden hette Jerusalem. Jesus virket også mye der og Han skal komme tilbake til denne byen – det vil jeg anta er det som ergrer en del mest, kanskje også Ness?

******************

Tillegg:

2 videoer

What is Palestine? Who are the Palestinians?

Radical Islam - How Nazism also moved to Palestine (PLO/FATAH) and The Muslim Brotherhood (HAMAS) (God dokumentasjon, men mangler noe om kontakten til paven i Rom, selv om den viser at Haj Amin al Husseini var innom Rom (paven og Jesuittene) på vei til Berlin igjen)


2 bilder

Aps søsterparti Fatah (i følge Jonas Gahr Støre) med "Hitler-hilsen" i November. Kilde: Karmel Israel-Nytt (nr 2, 14) pic.twitter.com/A050mqeMZj

Er Europeere egentlig meningsberettiget mht å kritisere Israelsk overlevelsepolitikk, når en ser på kartet under? pic.twitter.com/30p5P3nA0Q