Ingen motstand mot avkristning og likestillingsloven?

Relatert stoff:
Prestinne til Kvelde?

 
 Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.08.14

 

Norge IDag og Håkonsen

har en stor 6 s. artikkel den 15. august 2014 om ”Avkristningen av Norge” med ”Konsekvensene.” Bl.a. avlegger han undertegnede en visitt med følgende: ”Kirkens lys og salt. 70-tallet kom til å representere overgangen til det ny hedenske samfunnet. Men det var få blant de kristne som engasjerte seg. En av dem som lot seg engasjere var Jørgen Høgetveit som reiste land og strand rundt med foredraget ”Nå må vi våkne”. Foredraget ble anbefalt både av Øyvind Andersen og Carl Fr. Wisløff. Men kristenfolket lot seg ikke vekke”.

 

Lys kommenterer:

Innledningsvis synes man snart å ha nok av analyser om ”Avkristningen av Norge”, man trenger heller å høre hvordan ”Gjenkristne fedrelandet”?

Videre synes man nok at denne merknaden er noe unyansert. For det første var min tittel på foredraget: ”Familien, staten og nye lover.” ”Nå må vi våkne” var noe Skaiaa på Drottningborg vgs satte på det da jeg talte der. Jeg likte det ikke særlig.

Så må vi få med oss at det var de jordnære tillitskvinnene i Bondekvinnelaget på Agder det hele begynte hos i deres årsmøte her på Evje i januar 1978. Disse ca. 60 damene lot seg virkelig engasjere. Hele 120 eksemplarer av foredraget ble feid ut blant bondekvinnene og spredd utover på Agder. Aldri senere har jeg opplevd maken til bevegelse i en forsamling. Senere hørte jeg de satt og sveivde opp på spritduplikator, samt at jeg talte en rekke steder og det ble solgt i tusener av kassetter og manus. Grasrota reagerte, men hva med ”eliten”, de ”ferdig dannede”? (Kan fås på CD og i manus eller lyttes på her.)

 

Mindre reaksjon var det tydeligvis da ”eliten” av generalsekretærer i de kristne organisasjoner samlet seg på Geilo og hørte på prof. Danbolts utmerkete foredrag om ”Likestillingsloven” hvor han stemplet den som en totalitær fullmaktslov. (Jeg har det i kopi—så bare ring) Generalsek.  hørte, men hva forstod de - etter min mening mindre enn bondekvinnene på Agder. Og her begynte tilpasningen til likestillingen som endte i likekjønnethet! Forferdelig.

 

Her ser vi det samme som historien viser oss igjen og igjen: Teologene og ledelsen svikter. Eliten i kirke og samfunn svikter og går med myndighetene som på Jesu tid, Hauges tid osv, men lekfolket prøver å holde fast på Bibelen som det står skrevet. I ”Kong Haralds Nei” skriver Jor meget riktig at Ap`s jakt primært var og er på lekfolket - ikke kirken. Den var tydeligvis enkel nok å ta, men lekfolket var som Kong Håkon også sa det, de som holdt fast på Ordet.

Vi ser det samme i dag på Agder: I august 2014 besøkte sjefs- ”rødstrømpa”, tidligere Likestillingsminister Anniken Huitfeldt Agder. Fædrelandsvennen dekker henne behørig på 1 hel side. Hun beklager seg så over at kvinnene på Agder vil være husmødre og ikke gå ut i lønnet arbeid. Akkurat som det ikke er et fundamentalt viktig arbeid å føde barn, oppdra dem og ta seg av hjemmet. Og like ille er det at de som er i jobb, mener hun blir mobbet fordi de ikke er hjemme. ”For få kvinner deltar i politikken” - -  Vest-Agder har bare ”fire kvinnelige ordførere” og A-Agder bare en, som plasserer fylket på nest siste plass ,-” - -  ”Agderfylkene er også på bunnen når det gjelder kvinner i kommunestyret” - -  og verst av alt: ”Agder har også de minst likestilte familieliv.”  Her er det ”solide bremseklosser på”.

 

Da er det man begynner å fryde seg over den stille motstanden som tydeligvis har utviklet seg på Agder og blant de jordnære bondekvinner og andre i deres sammenheng. De vet ut fra Skriften hvem de skal være og hvor de hører hjemme! Og slik har vi nok en del på hele Sør-Vestlandet som enda holder fast på familien, gifter seg og setter flere barn til verden enn det Oslo jeg får mindre og mindre lyst på å besøke. Jeg sier med ”Sigrid Undset: ”Jeg liker ikke byer jeg.” Det skjer noe galt med identitet og menneskenaturen der.


Nei, blant teologer og toppolitikerne seiret Frankfurtherskolen, men ikke i grasrota på Sør-Vestlandet - hvor nok både Danbolts og undertegnedes bidrag gjorde noe til å bremse galskapen, godt anbefalt av Øyvind Andersen m. fl. Og vi har flere vitnesbyrd på at ”eliten” ergret seg skrekkelig over dette. Bl.a. tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen og forsker ved Agderforskning som ga ut en stor trykksak med tre fremtidsscenarier om Sørlandets utvikling - hvor undertegnede behørig og ettertrykkelig ble uthengt med navns nevnelse i deres ”vitenskapelige” publikasjon. Mangt mer kunne vært nevnt som viser at Sørlandet reagerer med en stille og seig motstand. Vi har bl.a. dekt litt av det i Morsdagsheftene våre.

Og så undres en nok over at mange av de som i dag analyserer og vurder ikke hev seg inn i kampen da den begynte for fullt i syttiåra og hedenskapet rullet fram. Da gikk det virkelig hardt for seg både om dette og nasjonal-sosialismens innmarsj (bladet STERN) i norsk skole og barnesjel m.m

Kanskje blir det Agder med ”de stille i landet” som kommer med kampen til fornyelse og gjenkristning av folk og kultur? Vi ser stadig unge mødre som velger hjem, mann og barn! Det er enda mange som ”holder igjen” – og unge menn kommer og ber om foredragene den dag i dag. (Ta en liten kikk på 1. Korinterbrev 1. v. 18-31)