Hvorfor gjøre Gud til en løgner?

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.10.14

 

Flere oppslag i aviser og blader avleder den tro at døden kom inn i verden før syndefallet var en realitet – altså før syndefallet i Edens have. Dette er faktisk kjernen i evolusjonismen, men evolusjonisten hevder normalt altså ikke å tro på et syndefall. Jeg vil dokumentere at slike oppslag avleder en slik tro i en tankerekke på 4 punkter.

  1. Noen hevder at fossiler er flere millioner år gamle. Altså fra en tid lenge før syndefallet.
  2. Følgelig døde disse liv som ble til fossiler (liv som døde) før Adam og Eva ble Skapt, for Adam og Eva levde for kun noen få tusen år siden. Adam selv ble 930 år. (1. Mosebok 5,5) Gud sa alt var ”såre godt”. Hvordan kunne han si det på en jord med masse av sykdom og døde fossiler?
  3. Det står skrevet i Bibelen at synden kom inn i verden ved mennesket - og dermed døden. (1. Mosebok 3.3)
  4. Konsekvensen av at man hevder at fossiler er eldre enn Adam og Eva blir at man sier at 1. Mosebok 3.3 ikke er hele sannheten. Det står videre i 1. Mosebok 3, 15 ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.”  Profetien her om Jesu død på korset settes i et underlig lys i og med at man hevder at døden kom inn før Syndefallet.

 

Romerbrevet 5, 12 forteller oss: ”Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –” Her leser vi at i dagene før syndefallet var ikke døden en realitet.

I Romerbrevet 5, 17 leser vi videre: ”For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.” Her ser vi hvor bibelstridig det er å hevde at fossiler er flere millioner år gamle. 

God informasjon finner du om temaet finner www.answersingenesis.org . Du finner også gode linker til informasjon om Guds Ord versus evolusjon på www.kommentar-avisa.no. Bruk litt tid på dette slik at du ikke så lett lar deg ”blåse over ende” i det åndelige klima som Norge nå er inne i!

Guds Ord står fast og det er vår eneste redning for tid og evighet.

 

- - - - - -

 

Denne tegning forklarer godt temaet som er berørt over. (Kilde: www.answersingenesis.org)