Hva er matproduksjon?


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
, www.Kommentar-Avisa.no – 15.08.14

Matproduksjonen er av nasjonal viktighet. Det betyr at de som befolkningen har satt til å styre landet som stat (og kommune) bærer et overordnet ansvar for at befolkningen har tilgang til nok og ren mat. I det ligger det at rammebetingelsene for de som produserer maten må være på plass og at stat og kommune har tatt høyde for at ting kan gå galt og derfor har etablert beredskapslagre av mat for befolkningen. Alle nasjoner har egen matproduksjon og i dag er det om mulig enda viktigere (en før) å ha selvforsyningen så høy som mulig. Bonden ser sitt samfunnsansvar med å bidra til fellesskapet, ikke sjelden som en betydelig selvassurandør, med å skaffe befolkningen mat. All næringsvirksomhet innebærer en risiko – men det er bare det – at mat kan vi ikke klare oss uten og noen må produsere den. Og klimaet for matproduksjon ute i verden strammer seg til både mht vanskelig vær, politisk uro og kamp om jordressursene! Vi ser også at om det er ideologisk bærekraft i en nasjon tar den også vare på matproduksjonen, denne mangelen er hovedårsaken til at vi ikke steller oss klokt i dag. Det er ingen særinteresse for bønder å produsere mat, like lite som det er en særinteresse for generaler å ha ett forsvar.

Bonden i dag, har etter press fra varemottakere, politikere og globaliseringen, ofte blitt svært spesialisert i sin produksjon. Ved en slik spesialisering er han enda mer utsatt for skiftende vær og priskonkurranse. Bonden er også mer utsatt for alenegang i gårdsarbeidet, hvilket er en betydelig tilleggsbelastning.
Det å produsere mat er et samspill av egen kunnskap som skal få arbeidsinnsatsen til å optimalisere samspillet mellom jord, vann og planter slik at økologien fungerer.

De siste årene har vist oss – blant annet på store deler av Østlandet – at klimaet er blitt betydelig vanskeligere for å produsere mat. Det som skjer er at nedbøren og tørken kommer i tøffere styrke og i lengre tidsrom og på helt feil tidspunkt for matproduksjonen. Vær svingningene har økt, vi kaller det ekstremvær. Vi har de siste opplevd is-tele til ut i juni, regn og kulde i nærmere 2 mnd under våronna, regn i ukesvis under innhøstingen av korn, gulrot og potet og i 2014 streng tørke over lange perioder med avsluttende store nedbørsmengder. Alt dette gjør at det å produsere mat for fellesskapet blir mer komplisert en ønskelig og gårdens likviditet kan rammes hardt og for flere er rammet hardt gjennom flere år.

Vi som forbrukere bør da ta en runde med oss selv: Hvorfor betaler vi ikke mere for maten en vi gjør? Er det riktig at staten, der staten har ansvaret for innbyggernes mattilgang, ikke etablerer gode nok kriseordninger når produksjonen i fredstid går galt? Hva er grunnen til at staten ikke gir startsignal om økt nydyrking av de jordressursene som ligger ubrukt? Kan det også være at folk flest og de politisk tillitsvalgte bør begynne å informere de som trenger det om viktigheten av matproduksjonen og dermed fremsnakke de som bærer også dette lasset for befolkningen?

Når matkrisa slår innover meg og deg er det for sent å fremsnakke bonden og etablere beredskapslagre av mat. Matproduksjon handler om det mest fundamentale i ett hvert menneskeliv og bør raskt opp som prioritet nr 1 for staten, før matproduksjonen selv tvinger seg opp som prioritet 1 – vi har opplevd det før.