Hjemmeundervisning av barn


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 06.03.14

Det er i Norge undervisningsplikt, men denne undervisningen kan foreldre selvsagt selv velge hvem som skal gi barna.
Dette er fundamentert helt ned i Foreldreretten og undervisningen kan gjøres hjemme, i private skoler, i offentlige skoler
eller der far og mor finner det mest formålstjenlig.
Nedenfor har vi samlet noen ferske oppslag fra hjemmeundervisningsarbeidet i Norge.

– Kamp om hjemmeundervisning i flere land
- Da hjemmeundervisningen skulle bli innskrenket i England for cirka fire år siden, ble dette møtt med at hjemmeundervisere
og parlamentarikere kom på banen. Det ble ikke noe av innskrenkningen. Det samme må man gjøre i andre land dersom det
trues med å innskrenke hjemmeundervisningen.
(28.02.2014 - http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23403)

Lærer som hjelper barn og foreldre
– Jeg kan ikke tenke meg en passiv pensjonisttilværelse. «Godstolen» er ikke noe alternativ for meg. Derfor fortsetter jeg gjerne som tilsynslærer i hjemmeundervisning for norske kommuner.
(28.02.2014 - http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23402)
– Det er opplæringsplikt i Norge – ikke skoleplikt
– I Norge er det opplæringsplikt, men ikke skoleplikt. Derfor kan foreldrene fritt velge mellom offentlig skole, privat skole og
hjemmeundervisning. Det sa forsker Svein Egil Vestre under den internasjonale hjemmeundervisningskonferansen i Oslo.
Vestre er landets fremste fagperson på det juridiske rundt hjemmeundervisning.
(28.02.2014 - http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23401)