Herrens velsignelse – eller en hjemmelaga versjon

 


Av Jørgen Høgetveit
,
 i www.Kommentar-Avisa.no - 14.06.14

 

Hva sier Ordet om hvordan Herrens velsignelse skal legges på menigheten?

 

Slik står det skrevet i 4. Mosebok kp. 6 v. 23-27: ”Tal til Aron og hans sønner og si: Således skal I si når I velsigner Israels barn: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig! (Salme 67,2) Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Således skal de legge mitt navn på Israels barn, og jeg vil velsigne dem.”

 

En annen velsignelse, men fremdeles Herrens Ord finner vi 2. Korinterbrev 13, 13 som lyder slik: ”Den Herre Jesu Kristi nåde og Gud kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med eder alle!”

 

Men så får en oppleve ved flere anledninger at en representant på slutten av møtene står frem og ber oss ta i mot velsignelsen. Og når man så reiser seg i respekt for Herrens Ord og velsignelse får en høre noe helt annet om at Herren skal gå foran deg, bak deg og over deg og under deg, ved siden av deg og en rekke bønner i den forbindelse. Men dette er da noe helt annet enn ”Således skal I si når I velsigner” - -. ”og jeg vil velsigne dem.”

 

Hvem i alle verden har gitt noen som helst annen rett til å kalle dette velsignelsen?

 

Sammen med all annen rotet oversettelse av Bibelen endog Fader Vår bl.a. ”La-formen m.m -  - i stedet for ”hellighet vorde Ditt navn” Han for meg ” - Jesu egen bønn – samt mye annet hjernespinn som man synes er så vakkert og følsomt og omsorgsfullt – så synes man ikke å forstå at det er ikke Guds Ord og fører vill. Det vitner om avvik og overprøvning av Guds Ord hvor mennesket trer inn og skal gjøre det bedre enn Herren selv eller Moses han som var Guds profetes (munn).  Og da er det ikke Herren som trer fram og velsigner med Ordet som Herren har sagt vi skal bruke – men et menneske og dets hjemmelagede tanker. Det står skrevet – Skriften alene.

 

Hva skal vi få fra Herrens velsignelse: Jo et møte med Herrens åsyn. Vi synger med lengsel: ”La meg få se ditt åsyn kjære Jesus, ja se meg glad på all Din herlighet, -.

 

Da Moses kom ned fra fjellet etter møtet med Gud, skinte hans åsyn så han måtte dekke det til. Man sier at H. N. Hauges ansikt strålte ut en slik godhet at med det samme bl.a. Olav Torgrimson Horverak (Fennefoss) såg han, var han ”kvitt”. Overbevist og trofaste venn resten av livet.

 

En opplevelse mang av oss har hatt, er når man har vært lenge borte fra barn og ektefelle og ser de langt borte på stasjonen. Da lysner ansiktene opp og glad løper vi dem i møte.

Og Herrens navn er ”Jeg er” skal også legges på menigheten. Og hvilken kraft det er i Herrens navn kan du lese om i Johannes evangeliet. Da de strømmet inn i Getsemane for å ta Jesus og Jesus sa ”I am” og de falt til jorden som døde. Intet kan erstatte slike ting. Det er Herrens Ord som har kraften – og vi skal høre og lyde.