Har Nordmenn flest eller statens ledere mistet vettet eller begge deler?


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 28.04.14

Fredag ble kravet til staten mht til Jordbruksavtalen fra bøndene levert regjeringen. Det ble krevd at butikkprisen på matvarene per Nordmann skulle
økes ca 20 øre/dag og kravet om en økning over budsjett tilsvarer ca 60 øre/dag, samlet 80 øre/dag. Det tilsvarer et rammekrav på kr 1,5 milliarder.
Istedenfor å krangle videre før sulten tar oss bør vi dyrke ny mark (mulig i første omgang å nydyrke ca 4-6 mill daa!), øke antall bønder og få på plass minst 12 mnd beredskapslagre.

Det er per 1. januar 2013 - 2 259 000 privat¬husholdninger i Norge. Gjør vi da et forsiktig anslag på at hver husholdning årlig betaler 15 000 kroner i forsikringer på person, bil og hus får vi en sum på kr 33,9 milliarder. Et veldig grovt anslag kan også være at de samme husholdninger i snitt bruker kr 60 000 i mat fra butikk per år. Det blir i sum kr 135,5 milliarder.
Bondestanden foreslo altså at de for å produsere maten vår, mange i stor grad som selvassurandører mht avlingssvikt, skulle få 300 kroner i året i økning fra deg og meg, det var veldig beskjedent etter mitt skjønn – når mange i dag bruker under 10 % av inntekten til mat. Uten mat ingen inntekt.

Hvor lite realkompetanse innehar meg og deg og våre statsledere i dag når vi ikke verdsetter kompetente matprodusenter en økning på 80 øre/dag/capita? Og ikke forstår og tar innover oss at vi som nasjon er uten beredskapslagre av mat, sukker, salt, diesel, reservedeler til traktorer og redskaper, såkorn osv osv – hva er det vi ønsker – sult? Rundt 2010 uttalte Einar K Time følgende: «Eg er så gamal at eg håper eg slepp å oppleva det, men DE vil oppleva sult.»
Ta deg 5 minutter en kveld og søk på ordet «famine» i bildemodus i Google – da skjønner du kanskje at staten på eget initiativ burde rydde opp og sikre egen befolkning! Og husk at i årene rundt 1814 døde det titusener av nordmenn av sult- og sultrelaterte sjukdommer i Norge og under andre verdenskrig var vi mange ganger bedre stilt en i dag mht å produsere vår egen mat. I dag importerer vi 60 % av det vi spiser – og de resterende 40 %ene krever stor innsats av fossilt brennstoff, mye maskiner, stabil infrastruktur som veier og strøm. Og bak dette ligger stor dramatikk i Iran/Israel, Russland/Ukraina, Kina/Japan – og store alvorlige klimaproblemer for matproduksjonen globalt. Hvor er folket og statslederne? Enten er vi dumme eller så er vi Onde.