Hadia Tajiks radikale uttalelse


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.09.14

2 år etter (21.5.12) at Norges Grunnlovs fundament, § 2, ble illegalt endret fra «evangelisk-luthersk religion» til «kristendom og humanisme» med en nåværende justisminister (FrP) som den gang var leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite og ikke gjorde sin lovpålagte jobb mht angrepet på Gr.l. § 2 – banker en gren av humanismen på vår norske dør ved leder av justiskomiteen på Stortinget Hadia Tajik (Ap). Hun sier i dag til Dagbladet.no:
«Hadia Tajik understreket behovet for «forebygging, forebygging, forebygging», og viser til at «norske muslimer er våre viktigste alliansepartnere» i kampen mot voldelig islamisme og enda flere radikaliserte ungdommer. Hun mener at mer kunnskap om islam kan føre til at færre muslimer blir radikalisert.
» Og videre «gi ungdommene en koran før ekstremistene tar dem».

Hva fortalte ikke Tajik oss her? Islam deler verden inn i to hus, «Dar al-Islam» (Islams hus), og «Dar al-Harb» (Krigens hus). Krigens hus er de vantro til del.
Hva sier den arabiske Mark Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt - om saken:
”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.”

Ute i verden begynner ikke sjelden volden fra muslimer etter fredagsbønnen i moskeene. Hva lærer de der – å bli moderate? Noen som tror det – når handlingene viser noe helt annet? Men det går an å avlære hat – men da må Koranen legges i en skuff og annet lesestoff frem.


I Islam (mest hos Shiam.) er Taqqiyah, enkelt forklart, retten og plikten til å lyve - for å redde Allahs og islams ansikt utad.
Det er helt i tråd med muslimsk tradisjon som kalles kitman, som får utløp i 
taqqiyah en muslims rett – men også mere – plikt til å lyve for å redde Allahs, islams og sitt eget ansikt. Dette er et spørsmål om vanære og det har også den virkning å forvirre og splitte fienden.

Tajik vil gi dem koranen. Hva leser vi om araberne i Bibelen? Vi leser om etterkommerne etter Ismael i 1. Mosebok 16:12:
"Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre."
Araberne fikk altså ett landløfte østenfor alle sine brødre, jødene. Men de vil kaste jødene på havet og i sin kamp opplever vi en oppførsel som et "vill-asen" verden over.
Sivilisasjonen vugge skal på havet og med dem Bokens folk der vi finner opphavet til Menneskerettighetene. (Dokumentasjonen finner du greit her: www.kommentar-avisa.no/artiklerhoyreside/Bokanmeldelse.htm) S
prer man Koranen ytterligere blir dette verre og verre. Hele vår norske justis hviler på det genuine menneskeverdet innstiftet og garantert av Skaperen, Han som er treenig og har èn Sønn. Derfor er hatets uttrykk også så brutalt!