Håndfaste fakta = energi og tomhet.

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.14

 

Man skriver side opp og side ned for tiden om noe som kalles nyåndelighet – selv om det forekommer meg å ligge mye nærmer opp til gammelt hedenskap. Det er Astartedyrkelse og kirkelig liturgi for å fjerne mysteriøst bråk i huset, engledyrkelse og nå skal man enda til å mane fram og snakke med de døde. Andre mener – bl.a. Stoltenberg – at ved døden er det slutt – om det overhode finnes noen virkelighet utenfor det ”håndfaste” – som man mener det er! At det kan finnes en himmel og hvor den i all verden befinner seg – henvises til samme virkelighetsflukt. Osv. osv.

 

På undertegnede vitner det om – i beste fall – om full forvirring og betydelig kunnskapsløshet minst på høyde med salven journalistene fikk servert om Midtøsten dekningen i Kringkastingsrådet.

Vel, man vil ikke vite noe om Bibelen - for den mener man at man har avviklet som myter og bortimot eventyr. Ingen døde kan oppstå fra det døde og undrene som bryter med vår ”håndfaste” virkelighet er det rene tøv, hevdes det. Og en oppstanden Frelser som går gjennom vegger og dører – er totalt virkelighetsfjernt – tror man. Ja, ja – vi får se litt på denne ”håndfaste” virkeligheten deres da.

 

Hva er et atom? Enkelt sagt består det av kjerne med elektroner som svirrer rundt kjernen – resten er tomrom. Avstanden mellom kjernen og elektronene er omtrent som en appelsin i Oslo sentrum og elektronene svirrende i utkanten. Resten er tomrom. Dette kan man si om det meste av den ”håndfaste” materie, også en murvegg. Men tomrommet i murveggen er mesteparten – og under forutsetning av at atomkreftene ikke påvirker hverandre – kan man kaste et glass tvers gjennom murveggen uten at det knuses. Det er plass nok. Så ”håndfast” er virkeligheten hvor det altså ikke skal finnes plass til himmel, oppstandelse vandring gjennom vegger, osv., osv.

Masse mer apologetisk materiale kunne bringes til torgs, men det får greie seg i denne omgang. Interesserte vises bl.a. til ”Lyset og tiden” av Odd Ragnar Nilsen.

 

Hør nå hva Skriften sier på et enkelt sted der Paulus taler til de ”vise” og intellektuelle grekere. I Apostelgjerningene Kp.17 v. 27 står det etter at Paulus hadde fortalt dem om ”den ukjente Gud” som de burde søke: ”- enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.” Det står også at Gud er lys – og hva er nå lys da?? Se det – om Jesus snakkes det om en fra et annet rike – en annen natur - som er ganske nær oss og som da kan tre oss nær som det passer Skaperen over det fantastiske og ufattelige verk som du bl.a. kan studere i en celle i kroppen din. Når du har forstått en del av den er du ”uten unnskyldning”. Romerbrevet 1 skriver om dette i vers 20. Lykke til!