Gud er Evig – fossilene er unge


Av cand agric Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 26.05.14

Jon Kvalbein spør i avisen Dagen 15.05.14: «Tidsrom» - test på bibeltroskap?» La Bibelen i Romerbrevet 5, 12 svare på det: «Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle…» Altså fossiler sier man er millioner av år gamle, men Bibelen forteller oss at døden (fossiler er døde organismer) kom inn etter Skapelsen og konsekvensen er følgelig noen tusen år gamle fossiler. Om Skapelsesberetningens ord «dag», «jom» på hebraisk, kan du bl.a. lese om i 2. Mosebok 20, 8-11 og 31, 16-17.

Kvalbein har ved flere anledninger tatt et delvis oppgjør med sosialdarwinismen, men det viktigste argument og det darwinister (og sosialdarwinister) bygger hele sin tro på er «de lange tidsperioder». «De lange tidsperioder» brukes for å «underbygge» at bl.a. tilfeldige mutasjoner har bidratt til naturlig seleksjon. Men det er naturstridig f.eks. å få til å øke kompleksiteten fra ursuppen til ett menneske. Som naturvitenskapelig utdannet innen biologi, kjemi m.m. er det direkte pinlig å være vitne til en vitenskapelig elite tenkning som også fysisk fjerner velskrevet og dokumentert faglitteratur som underbygger bl.a. Syndefloden. I 2. Petersbrev 3, 6 leser vi også: «…og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen
Jon Kvalbein skriver også: «Karbon14-metoden er godt egnet til datering av organisk materiale som er inntil 50.000 år gammelt.» Libby som utviklet metoden, skriver biolog Sylvia Baker ved universitetet i Sussex, at skal ha innrømmet mot slutten av 1940 tallet at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5 000 - 10 000 år. (Mer faglig tungt om metodens mange forutsetninger kan søkes opp i Google: «Doesn’t Carbon-14 Dating Disprove the Bible?»)

Hva da med Syndefloden som dekket Mount Everest? I følge Johannes Kleppa i Dagen 16.05.14, som er et svar på Jon Kvalsbeins innlegg over, nevnte Kleppa med kilde fra geolog Henrik Svensen, «at «Geologane gjekk over til ein ny teori (for ca 40 år siden, red anm), «den platetektoniske revolusjon», som seier at fjell er uttrykk for «kollisjonskader» ved at kontinent i drift traff kvarandre.» Vi tar med oss det videre til neste punkt.
Kvalbein henviser til en ny bok fra Årikstad m.fl. der Kvalbein skriver om Årikstads bok: «For vi kan lese: Mount Everest var ikke der før flommen, men ble dannet etter flommen, mer eller mindre som et resultat av flommen. Det er ikke lett å feste lit til en slik forklaring.»

Hva finner vi så atter en gang igjen i Bibelen om dette: «Og vannet steg høyere og høyere over jorden, så alle de høye fjell under hele himmelen blev skjult. Femten alen høyt steg vannet over fjellene, så de skjultes. (1. Mosebok 7, 19-20) Alle fjell ble dekket av Syndefloden. Men så fortsetter vi til 1. Mosebok 10, 25 - i King James oversettelse til en hendelse en tid etter Syndefloden:
”And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was The Earth Divided;…”
I 1. Mosebok 1. 9-10 skildres hav og land (et pangea, alt land). Mens i Pelegs dager skildres en kraftig kontinentaldrift (ble jorden delt opp).
I boken “Gud Skapte – Hvordan jorden ble til”, utgitt på Lunde Forlag 2004, skrives det at Peleg på hebraisk betyr: “plutselig deling eller kanalisering med vann”.  En norsk hebraisk kyndig fortalte undertegnede at på hebraisk betyr pelag: kløve seg,
sprekke, revne. Peleg, som substantiv har betydningen: bekk el. utgravd kanal. «Fjell er uttrykk for «kollisjonskader»» las vi innledningsvis. Bibelen er presis – Mount Everest (i dagens høyde) kom etter Syndefloden ja. Store Norske Leksikon forteller oss: «
I toppen av Mount Everest er det kalkstein, sannsynligvis fra karbon-perm, med fossile sjødyr.» Kalkstein er avsatt under vann (er en sedimentær bergart) og første sjans for fossilering av sjødyr var etter Syndefallet (ca 4 000 år f.Kr), da døden kom inn i verden.
En annen informant, Informasjonsleder i NLM Espen Ottosen skriver en leder i Utsyn 15.05.14 der han skyver foran seg flere avdøde teologer som argumenter for «millioner av år» samtidig som et meget viktig poeng glimrer med sitt fravær: Nemlig fossilene – de nevnes ikke med ett ord. For slike fossiler (døde organismer) sier man er flere millioner år gamle og Bibelen forteller oss igjen at døden kom inn med Syndefallet.
Tiden er mer en overmoden til å klassifisere fossillæra som vranglære og dermed «de millioner av år» som måtte til for å sannsynliggjøre bl.a. ikke skadelige mutasjoner for det naturlige utvalg. Det «var såre godt» holder ikke for en evolusjonist – for han vil ikke tro Guds Ord, før han i syndenød møter Herren.


Artikler omtalt over:

Johannes Kleppa: http://www.dagen.no/2014/05/16/meninger/debatt/bibeltroskap/skriften/243448

Jon Kvalbein: http://www.dagen.no/2014/05/12/meninger/debatt/bibeltroskap/bibelen/241755

Libby C-14: https://answersingenesis.org/geology/carbon-14/doesnt-carbon-14-dating-disprove-the-bible/

Espen Ottosen: http://www.nlm.no/utsyn/leder/striden-om-darwin