Gjerninger og tro – motsetninger?


Av
Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.11.14

Rett som det er dukker dette spørsmålet oppå. Er jeg frelst av gjerninger - eller ved tro på Jesus Kristus?
Og så kommer man i sterk overbevisning med Jakobs brev som bl.a. Luther ville ha ut av Bibelen fordi det talte så kraftig om gjerninger uten tro. Men for det første ble nå Jakobs brev værende i Bibelen, og for det andre har mange helt misforstått Jakob - og uten at jeg vet det – tror jeg nok Luther også innså at Jakob skrev om ”fruktene” av en sann tro og de gjerninger som er gjort i Gud. Det er riktig at Jakob skriver slik:

Jakob kp. 2: ”Hvad nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. 25 I like måte Rahab, skjøgen; blev hun ikke rettferdiggjort ved gjerninger, da hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei? 26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.”

 

I lys av Skriftens vitnesbyrd for øvrig, og også denne teksten – kan en ikke forstå at man igjen og igjen kan dra i gang en slik debatt om ”gjerninger og tro”. Det burde være innlysende at det er fruktene av en sann tro Jakob taler om. Hvis troen er uten gjerninger og uten helliggjørelse er det god grunn til å spørre hvor mye liv det er i troen, om den rett og slett er død. Og hva slags frukter er det Herren ser etter – ja det er Guds vilje i de ti bud, det dobbelte kjærlighetsbud m.m. som en ikke lenger er under som kristen, men som er vår gode veileder mens vi vandrer her på jorden. Men det er Ordet, Ånden og bønnen som skaper det nye liv med de gode frukter – de gjerninger Herren selv har lagt ferdig for oss ”for at vi skal vandre i dem.”

Vel er det så, at for eks. røveren på korset ikke fikk anledning til å gjøre gode gjerninger – som vi ser det – men han gjorde det viktigste: Han avviste ikke Jesus – dette er Guds vilje å tro den Gud utsendte – og så ba han ydmykt om en tanke og fikk hele Paradis.

Når Luther hadde fått tårnopplevelsen, Rom 1, v. 16 og 17, har jeg vanskelig for å tro at han ikke etter hvert forsto Jakobs brev rett. I alle fall ble det værende i Bibelen – og  det tyder på at Luther hadde grepet det også.