Gi akt på fedrene!


Intervju med Jørgen Høgetveit, sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning – oktober 2014


I mange år har Akademiet for Kristen Folkeopplysning utgitt bladet Lys med Morsdagsheftet. Nå går AKF videre og gir ut ekstranummer av LYS som er tenkt til flere fylker. Først går bladet til husstandene i Vest-Agder. Bladet er trykt i hele 40 000 eksemplarer. Et kraftig løft for AKF, og vi håper på videre støtte så vi når flere fylker.


Hva var bakgrunnen for at dere kom fram til dette omfattende opplegget?
Bibelen pålegger oss i Hebreerbrevet 13 å gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. Vi feirer i år 200års jubileet for Grunnloven og den ”evangelisk-lutherske” arv. Arven vi har i det nittende århundre fra Hans Nielsen Hauges kamp gjennom vekkelsene og gjenreisningen av Norge og frigjøringen i 1905 – er så stor og viktig – at disse sannheter må ut til folket igjen. Da kan arven bære oss videre i den tid Gud gir. Svikter dette fundament av Bibel, Grunnlov og historien for oss – går det galt både med nasjonen og misjonsbasen Norge.


Hvilket innhold har bladet?
Det er noen av de mest fundamentale artiklene vi har trykt tidligere, samt en god del nytt stoff og flott billedstoff. Forsiden har et vakkert bilde av Heddal stavkirke innmontert diktet: ”Tusen år med Jesus Kristus, gikk vårt folk i tro. Synd ble byttet ut med nåde. Retten her fikk sette bo.”

Så en leder om Bibelen og historien og flere korte artikler om vekkelsenes århundre. Rettsarven fra kristnings-kongene, Moster, Stiklestad og Gulating behandles med referanse til Snorre, Heyerdahl og professor Titlestad. Neste artikkel taler om hva kristendommen har betydd for mor og barn og en stor artikkel om ekteskapets røtter mot totalitære ideologier som alltid vil ødelegge denne Guds gode ordning som hele nasjonen hviler på. I disse antisemittiske tider har vi med en viktig artikkel om hvordan Negev, 60 % av Israel, gjenreises og gir rom til alle de jøder som nå vender hjem. Store artikler av en kvinnelig lege om ”Tid for barn” og ”Et menneske blir til” er viktige. Foreldreforum er alltid med og nå bl.a. om AKFs gjentatte kamper for kristendomsfaget og kampen mot evolusjonsforførelsen. Norges Kommentar Avis er en viktig kanal for AKF og har fått en hel side og en del omtale av vår litteratur. M.a.o. en rød tråd om hva Bibelen har gitt vårt folk.    


Hvilken virkning i befolkningen i Vest-Agder er det dere vil oppnå med dette bladet?
Vi håper å vekke interessen for det fundament Norge ble gjenreist på i Bibel og Grunnlov og vår historiske arv. Den historiske utvikling fedrene gjorde som førte fram til fred, frihet og velstand i familieliv, menighet og samfunn, samt forvaltning av naturgrunnlaget vårt må også fram. Vi har med stortingspresident Jørgen Løvlands (Evje) tale på Eidsvoll i 1914, hvor han avslutter med å sitere Ivar Aasen: ”Lat oss ikkje forfedrane gløyma - - dei hev gitt oss ein arv til å gøyma. Han er større enn mange vil tru.” Blir vi historieløse, mister vi oss selv!

Hva med fortsettelse med nye fylker der dere når ut til samtlige husstander?
Jo, det vil vi gjerne, men det koster mye penger, og vi er en liten organisasjon. Når vi nå dekker et fylke, håper vi på at folk vil våkne opp for betydningen av denne arven i folket vårt og støtte oss økonomisk videre. Ønsker noen et eksemplar til gjennomsyn før de støtter oss, så ta kontakt og vi sender et blad. Tenk om det kunne gå som den store haugianer og samfunnsbygger O. G. Ueland fra Rogaland sa: Bibel og Grunnlov er Noregs to øyensteiner. Med de skal og kan vi se og finne veien videre for vårt folk mot all denne multivirksomhet som nå presser seg på oss og ødelegger oss og tar freden og fremtiden fra oss. Vi ber også kristenfolket støtte AKF og prosjektet i bønn!

 

 

Vil du være med å gi ditt bidrag til LYS i fulldistribusjon? - Ønske er et prosjekt med masseutsendelse til alle husstander i fylke etter fylke.