Fra Betlehem til Peshawar i Pakistan?


Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.12.14

Er det mulig å tenke seg at et forkvaklet budskap fra Betlehem kan ende opp likt ideologisk som desember massakren av barn i Peshawar, i Pakistan?
Det er fullt mulig, ja. Når Jesu Ord slik det presenteres i Bibelen forvrenges og dras ned i støvet da inntar Ondskapen menneskets hjerter. Ondskapen kommer IKKE fra våpenarsenalene med fra menneske hjertet. Mennesket har en arvesynd, det var den Herren Jesus kom hit til jord for å ta et evig oppgjør med og Han går inn til alle mennesker som gir Han rett i menneskets syndeforderv og ber om Hans nåde i Jesus Kristus.

Vi vet at Yasir Arafat løy om Jesus og fortalte at Jesus var araber, mens alle vet Jesus Kristus var født Jøde av en jomfru og var og er verdens Frelser. For ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus Kristus. Arafat vet vi var terrorist – terrorister snakker også om Jesus – men ikke den Jesus som Jesus Selv sa Han var - Guds enbårne Sønn! Mange terrorister tilber også demonen Allah og noen tilber mennesket – det høyariske mennesket. Begge menneskesyn er helt frikoblet fra Bibelens menneskesyn som baserer seg alene på at mennesket er skapt i Guds bilde. Intet menneske kan skape et menneskeverd – det ser vi tragiske eksempler på verden over!

En opplever litt forskjellig av julefeiring i vårt norske land for tiden. Mye av det kan være godt ment, men når Jesus blir en koselig bestefar og arvesynden ikke omtales klart og tydelig da forsvinner HELE grunnlaget for nåden i Kristus og mennesker føres vill. Det er alvorlig å stå foran en forsamling og avkorte Jesu Ord om synd og dermed muligheten for et oppgjør med synden under nåden. For uten synd ingen nåde – de to henger i sammen.

Vi nordmenn har hatt vårt Peshawar – da kvinner og barn under den 2. verdens krig ble drept i et stort antall. I dag gjennomlever vi drap på våre sykehus UTEN at vi reagerer nevneverdig. Du kan være helt sikker på at Gud får det hele med seg også nå i julen – hva Han velger å tillate snart med oss kan vi vel bare ane om vi ser etter i Bibelen mht hva som skjedde med nasjoner som til de grader baserte sine liv på løgn, mammon og drap.

Det står også noe om en kvernstein i Bibelen mht den som forfører en av disse mine minste. Bakteppet for en Sann Julefeiring er Sannheten som skal frigjøre mennesket – og Sannhetens representant på jorden – Han hadde navnet Jesus Kristus og var og er Guds enbårne Sønn.