Forfulgt av religiøsitet og verden – på rett vei?

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.09.14

 

Går en gjennom Skriften ser en igjen og igjen at når Guds rike kommer inn i verden ved Moses, dommerne, profetene, gode konger, Jesus og apostlene – og inn i hele den historiske tid – da blir det bråk og forfølgelse. Svært ofte allierer de religiøse seg sammen med myndighetene, og det blir en spesielt ond og farlig blanding.

Men dette er helt i tråd med Skriften. Ta deg tid og list opp alle de deler av Skriften hvor Paulus forteller om hva han måtte gjennomgå – også bl.a. av falske brødre og myndighetene. Avslutt så med behandlingene av og justismordet på Jesus hvor presteskapet fikk med seg folket og en feig og ettergivende myndighet for å få til tortur og henrettelse av Jesus.

 

Gå så videre fram til Bartolomeusnatten da katolikkene massakrerte ca 100 000 hugenotter (protestantene i Frankrike) i 1572. Og i tredveårskrigen fra 1618-1648 drepte de titalls millioner.

 

Går vi til Hans Nielsen Hauge så ser vi noe lignende. Det er ganske forferdelig, men slik er verden og slik blir det ofte når Guds rike møter verden. De vil leve i sin urettferdighet og med sin makt. Det er noen få unntak der Guds rike får slik makt og overhånd i land at det blir fred og godt arbeidsrom for Guds utsendinger som vi bl.a. har sett det de siste århundrer i Norden og den anglo- amerikanske verden.

 

Men Skriften sier det altså slik:


Johannes 15, 20- - -:

 ”Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders. 21 Men alt dette skal de gjøre mot eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. 22 Var jeg ikke kommet og hadde talt til dem, da hadde de ikke synd; men nu har de ingen undskyldning for sin synd. 23 Den som hater mig, han hater også min Fader. 24 Hadde jeg ikke gjort de gjerninger blandt dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd; men nu har de sett dem og allikevel hatet både mig og min Fader. 25 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak. 26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig. 27 Men også I skal vidne; for I har vært med mig fra begynnelsen av.

 

Jakob 4,4:

 4 I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.”

 

Det tyder på et våkent og levende kristenliv å forholde seg til realitetene i verden ut fra det Skriften sier – og ikke hva en har lyst på. Så får en be og arbeide for at Guds rike igjen skal få makt i hjertene med sunn og sann og vekkende forkynnelse. Kanskje vil Gud nok en gang gjeste oss med vekkelse - uansett hvilken makt folkesyndene og avguderiet har fått i det Norden som var løftet like til himmelen i tjeneste for Herren. Gud ser etter om det skjer en omvendelse. Konf. Ninive.
Det må være en bønn at vi kan være så vidt effektive bremseklosser i bønn og arbeid at vi holder igjen til Jesus kommer igjen.

Be med oss over 2. Krønikerne 20.