Evolusjons kollisjon med Bibelen

 

Fritt oversatt av Lars-Arne Høgetveit fra www.answersingenesis.org (første gang publisert i www.Kommentar-avisa.no 2004)

 

Noen mennesker ønsker at skapelses-dagene skal være å forstå som lange perioder, i et forsøk på å harmonisere evolusjonen eller milliarder av år med Bibelens fremstilling av opprinnelsen. Uansett, systemets orden av hendelser i henhold til troen på en dag som en periode med lang-tid samsvarer ikke med 1. Mosebok.

 

Ta i betraktning følgende tabell:

 

Motsigelser mellom Skapelses ordenen i Bibelen og

evolusjonen/dag-tider

Bibelsk fremstilling av skapelsen

Evolusjon/lang-tids spekulasjoner

Jorda før sola og stjernene

Stjerner og sol før jorda

Jorden var, til og begynne med,

innkapslet i vann

Jorda var, til og begynne med en

smeltet flekk

Verdenshavene først, så det tørre

land

Det tørre land først, så verdenshavene

Livet oppsto først på land

Livet startet i verdenshavene

Plantene ble skapt før sola

Plantene kom lenge etter sola

Landdyr skapt etter fuglene

Landdyr eksisterte før fuglene

Hvaler før landdyr

Landdyr før hvaler

 

Dermed; de som ikke aksepterer en bokstavlig seks dagers forståelse av Bibelens skapelsesberetning - er dem som leser inn i teksten deres egne forutfattede meninger.

 

Lang-tids kompromisser

For uten “gap-teorien”, faller hovedkompromissene for de som prøver å harmonisere lang-tids og/eller evolusjon med 1. Mosebok i to kategorier:

 

1. ”teistisk evolusjon”, der Gud angivelig styrte den evolusjonære prosess av millioner av år, eller satte den i gang og lar den gå, og

2. ”progressive skapelse” der Gud angivelig intervenerte i prosessen av død og kamp for overlevelsen og skapte millioner av arter på forskjellige
     tider over millioner av år.

 

Alle lang-tids kompromisser fornekter Noah`s flom (syndfloden) som en global flom – den kan bare være en lokal hendelse, fordi de fossile lag er akseptert som bevis på en tidsramme på millioner av år. En global flom ville ha ødelagt fossilene og produsert andre ting! Derfor kan ikke denne måten å se dette på akseptere en katastrofal global flom som ville forme flere lag av fossil-bærende fjell over hele jorden. Dette går selvsagt helt i mot Guds Ord, som opplagt lærer oss om en global flom (1. Mosebok 6-9).

 

***********************************************

 

I tillegg finner du mere stoff her: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/gudogdarwinlinker.htm