Einar K. Time “…men DE vil oppleva sult.”

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 17.01.14


Mange kjenner Einar K. Time, nestoren i norsk landbruk. Time har hatt en rekke stillinger og verv. Mange kjenner han også fra flere nasjonale radioprogrammer fra der han virket i de tunge jordbruksbygdene i Rogaland.

I dag er han omkring de 87 år og helsa er ikke som før. Men før han ble sjuk snakket tidligere leder av Bjerkreim bondelag, Svein Roald Tengesdal, men Einar K. Time. Og Svein skriver følgende:
“Det er vel snart fire år siden siste gangen eg hadde gleden og fornøyelsen av å treffe Einar K. Time, tidligere fylkesagronom – fylkeslandbrukssjef og Æresmedlem Rogaland Bondelag. I løpet av samtalen spurte eg han hva han syns om den kursen som landbruket nå blir styrt etter. Han sette blikket sitt på meg og sa følgende: "Eg er så gamal at eg håper eg slepp å oppleva det, men DE vil oppleva sult." Dette var krystallklar tale fra en av de dyktigste fagpersonene som norsk landbruk har hatt.”


Det er dystre ord fra en kunnskapsrik person som ingen baktanker har med å si noe slikt, bortsett fra det at han ønsker vi nordmenn skal sleppe og sulte – men han ser det komme! Politikken går i sult-retning!
Og leter vi i fakta nasjonalt og internasjonalt må en nok bare sette to streker under svaret fra Einar K. Time. Det skal en oppvåkning til av dimensjoner, et under, før Ola Nordmann gjør vendereis til sine opprinnelige verdier og sitt jordbruk – det er det Einar K. Time forså vidt peker på – men da er sulten først en realitet – så kommer en brå og ond oppvåkning for i det hele tatt å forsøke å overleve.