Den Objektive Rett, “Norsk lov” og Fastleger

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no - 30.01.14

I dag står det noen steder i Norges Lover at abort er legalt, andre steder står det motsatte. Naturretten forteller oss at abort er drap. Hva er da den Objektiv Rett som gjelder til alle tider og uavhengig av meningen til Per og Pål?
Tidligere formann av Forfatterforeningen, Ronald Fangen, sier noe meget viktig i sin bok “Kristendommen og vår tid” fra 1938. Bakgrunnen var at nazimakten ikke lenger ville godkjenne den objektive rett – men «førerens vilje var retten». Jeg siterer fra et innlegg av Inge Mannsåker, Aftenposten 27.04.05.:

“Allerede i 1938 – før “Krystallnatten” (10. november) med nazistenes slag mot jødene i form av branner, mord og fengslinger – gav han ut boken “Kristendommen og vår tid” med kapitlet om nasjonalsosialismen. Den er en dyptpløyende analyse av den nazistiske ideologi og praksis. Her sier han:
“Så vidt jeg nu kan huske har intet gjort et så skremmende inntrykk på meg som at
Göring sammenkalte Tysklands ledende jurister for å meddele dem at i det tredje riket vilde man for fremtiden ikke anerkjenne begrepet den objektive rett, - førerens vilje var retten… Dette dekret fra en politisk leder i et av Europas eldste og største kulturland, - det var et bevisst angrep på den avgjørende forutsetning for kulturens eksistens: den objektive rett som ethvert rettssamfunn prinsipielt må bygge på” (s. 5).” Resten av historien kjenner vi.


Under
Nürnbergprosessene 1945/46 - der krigsforbrytere (bl.a. under tiltale for “Forbrytelser mot menneskeheten”) prøvde å vri seg unna med at de sto under kommando av overordnet som ba dem drepe etter tysk lov, ble den objektive rett avgjørende. I Nürnberg konkluderte man med at ett hvert menneske selv har et ansvar for hva det gjør og må dømmes ut i fra et selvstendig gjennomført valg og er altså fullt ut ansvarlig for egne handlinger. Naturretten, den Objektive Rett - lå til grunn. Nasjonalsosialismen og også i dag kulturmarxismen fra Frankfurtskolen, preger hele samfunnet og langt inn i debatten om fastleger skal kunne si nei til å bidra, på alle måter, til abort. Norsk lov sier (noen steder) at abort er legalt, tysk lov sa at den Objektive Rett var historie og Naturretten sier at abort er drap. Da er staten på kollisjonskurs med den Objektive Rett og har i teori og praksis vist at den ikke gjelder lenger.


Skulle du trenge mer kunnskap om ideologier gjennom historien, og deres resultat når den ble satt ut i praksis, kan Kampen om menneskerettene av Sigurd Opdahl - lastes ned nederst i anmeldelsen. Boken omtaler også fyldig den Objektive rett og dens opphav.