Dansker dør av bakterier i svinekjøtt


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 10.07.14

 

I ett kompendium på Norges Landbrukshøgskole fra omkring 1980 sto det å lese at den mest effektive måten å hindre inntransport av smitte,
som vi her i Norge var forskånet for, var å hindre import av bl.a. livdyr. I Danmark leser vi nå at 4 dansker siden 2012 har mistet livet fordi de
spiste bakterielt-multiresistent (MRSA-bakterier) infisert svinekjøtt – og muligheten til å bekjempe infeksjonen med antibiotika er sterkt redusert.

Utviklingen fra ikke resistent bakterie til multiresistent bakterie bunner i at matprodusentene får for lite kroner per kg kjøtt og dermed har de
ikke råd til at grisen blir syk. Dermed brukes antibiotika i vann og fòr og sakte men sikkert utveksles
(horisontal genoverføring) resistentgenene slik at mennesker i en del tilfeller kan miste livet. Og disse bakteriene kan også smitte mellom mennesker! Forbruker som her betaler for lite for kjøttet er altså
medskyldig i egen sykdom og staten som gir uholdbare rammebetingelser for nasjonal matproduksjon er det samme.
(En forenklet forklaring av resistensutviklingen finner du her:
MRSA-bakterien - Den farlige superbakterie og her et mer grundig foredrag som er meget severdig: Angreb fra mikroverdenen - Jakob Møller-Jensen)

 

Da blir spørsmålet om norske myndigheter og forbrukere ønsker fortsatt liberalisering mht råvare og matimport og ytterligere prispress på de varegrupper norsk bønder produserer? Og i motsetning til Danmark kan småbrukslandet Norge, foreløpig på dette området, vise til en god dyrehelsetilstand – nå når antibiotika gullalderen verden over er over!
Vi har ett lyspunkt fra Holland:
Hollandsk probiotika succes kopieres til dansk landbrug - TV-Avisen – men problemet med multiresistente bakterier er kommet langt og det er også globalt – så det vil uansett kreve nasjonal handling. Noen nasjonale forhold er at prisen på kjøttet til bonden må økes, slik at en får bedre rammer for å ta de hensyn som bør tas i produksjonen. Slakteriene må ned i størrelse, for slik de fleste er i dag vil et utbrudd av smitte der kunne gi alvorlige følger. Det er også fornuftig å holde på den norske småbruksstrukturen mht å spre risiko mht smitte, men samtidig er landet vårt ikke skapt for store besetninger om en ser på naturgrunnlaget. Jeg tror også den globale transporten av mennesker har sett sin topp og den øker risikoen for transport over landegrensene av mye smitte.

Fra vårt nærområde kan vi lese i Nationen 05.07.14 med overskriften «Lite dyreimport gir lågt antibiotikaforbruk, ifølgje svineveterinær». Og i bildeteksten til saken kan vi lese: «Smittepress: Utbreiinga av antibiotikaresistente MRSA-bakteriar på svin er så stor i Danmark at styresmaktene ikkje ser syn på å slakte ned grisane som er smitta. I Norge er det registrert svært få tilfelle. Dermed augnar styresmaktene håp om å utrydde bakterien frå norske grishus.» Videre: «Overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin, interesseorganisasjonen til norske svinebønder, trekkjer fram liten import av levande gris som ei viktig årsak til at det blir brukt svært lite antibiotika i norsk matproduksjon. – Vi har eit strengt importregime og lite import av dyr. Det er ei viktig årsak til at mange sjukdommar er fråverande på dyr her i landet. Det gjer også at behovet for antibiotika er lite, seier Hofmo til Nationen.»


Norge har importert gris 4 ganger siden omkring 1995 og da sto de i karantene i 8-9 uker for kontroll. I tillegg er det et godt avlsarbeid i Norge som reduserer behovet for import og Norge tillater ikke antibiotika i fôret og Danmark bruker 10 ganger norsk antibiotika bruk per kg biomasse/kjøtt og flere land i Sør-Europa 100 x mer.


Hvordan tenker da danskene nå: «Veterinærdirektør Per Henriksen i Danmark seier dei har mål om å kutte i antibiotikaforbruket. – Redusert forbruk av antibiotika er eit viktig mål for oss, seier han og viser til at det på sikt vil gi mindre problem med multiresistente bakteriar. I Danmark er det lov å gi antibiotika til dyr både via fôr og vatn.»

 

Avslutningsvis et skjermdump fra et foredrag av Jakob Møller-Jensen – der han viser at i Europa (ca 2010 tall) har vi hvert år 400 000 infeksjoner av multiresistent karakter av disse dør 1 person per 16 infeksjoner altså 25 000 mennesker. Foredraget fra 2011 finnes her: Angreb fra mikroverdenen - Jakob Møller-Jensen