DAN`S stamme reiste hjem - en forunderlig historie

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 26.02.14

 

Den 12. september 1974 landet jeg på Bole flyplass i Addis Abeba, Etiopia. Samme dag tok de keiseren og et uendelig gammelt keiserdømme raste. Jeg skulle arbeide med utviklingssaker i Syd-Synoden av Mekane Jesuskirken fra Synodesenteret i Awasa og utvikle en del større utviklingsplaner etter hungerskatastrofen før jeg avsluttet arbeidet vinteren 1975. Jeg var bare 36 år og hadde ikke mye kunnskaper om Etiopia og særlig lite om profetiene. Men en arv hjemmefra fra flere i familien hadde jeg og som gjorde at jeg tenkte i de bibelske baner.

 

Så en kveld leste jeg Esaias 43 og ble gjennomrystet, for det var en kraftig tale om Guds inngripen mot Etiopia og Egypt og for Sitt folk som skulle hjem til Israel. Jeg kjente ikke noe til falashaene (de fremmede) som stammet tilbake til dronningen av Saba og den etiopiske høvedsmann som står omtalt i Bibelen. Men Herren kjente til det. Jeg nevnte det for noen på senteret, men fikk ikke noe svar som stod i forhold til den opplevelsen jeg hadde av alvor og store historiske begivenheter.

 

Noen tid senere i juni 1975 droppet Vårt Land (4. juni -75) inn på gulvet. Ingvar Haddal meldte at Dan`s stamme bryter opp og reiser hjem til Israel. Det var godkjent som Dans stamme og hvordan det skjedde kan du lese om i kopien av VL som du ser i faksimale nederst.

Så begynte en av de underligste og mektigste redningsaksjon som Herren har gjennomført i nyere tid. Det foregikk i mange større og mindre operasjoner og nå er alle 180 000 hjemme. Jeg fikk en tjeneste i flere år med å tale og skrive om denne Guds mektige inngripen samtidig som jeg minnet om P. A. Bredveis ord om at når helvetets krefter fikk tak i dette landet måtte det være en Aron og Hur der som kunne holde oppe de utstrakte hender til Herren som Salme 68 taler om og vi har sett: Store vekkelser som pågår den dag i dag i en luthersk kirke som nå teller rundt 6 millioner og er den neste største lutherske kirke i verden.

 

Men Esaias kp. 43 talte om en videre dom, ikke bare over Etiopia, men også over Egypt. Folkeslag skulle bli gitt i stedet for jødene sa Herren, og det ser vi utvikle seg videre noe også P. A. Bredvei er inne på i “Etiopia i Bibelen”. I dag siger Etiopia over i hendene på arabere og kinesere og mot Israel samtidig er det med og fullbyrder dommen over Egypt. Egypt er rammet av et internt oppgjør som svekker dem så sterkt at de ikke makter å ta igjen med Etiopia som nå bygger en stor demning over Blå Nilen. Denne elven renner fra Tanasjøen hvor jødene bodde og til Khartum. Den forsyner Nilen med ca 85 % av vannet, og stoppes det av tørke eller demning, er ørkenstaten Egypt dømt til undergang som flere av de store profetene taler om. Profeten Esekiel sier at Nilen skal tørke ut like til Etiopias grense og egypterne skal spres blant folkene i 40 år før de får vende hjem igjen.


Hold øye med disse profetiene og ikke glem hva Herren allerede har sagt og gjennomført. Dans stamme, den delen som befant seg i Etiopia er nå hjemme, så den delen av profetiene er fullført. Men journalister prater videre om det perspektivløse fra dag til dag hendinger og har ikke øye for de store gjerninger som Herren utfører i Midt-Østen, selv om det er det som teller og kommer til å få avgjørende betydning. (Les mer om dette i Kommentar-Avisa.no)

 

 

Faksimale fra Vårt Land 4. juni 1975
Beskrivelse: C:\Users\Lars Arne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DANS-stamme og proetiene.jpg