Da Gud ordnet med apologetikk på Bedehuset

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 13.08.14

 

Det var møteuke og predikanten langveisfra var på plass – men vi fikk et problem. Predikanten kunne ikke ta søndagsmøtet, men måtte hjem til en familiebegivenhet. Da ble det ytret av ledelsen at jeg fikk tale på søndagsmøtet. Men jeg var trett og det var for kort varsel. Jeg oppfattet det heller ikke med det samme – så jeg spurte om sangkreftene var avlyst siden det ikke ble noe møte søndag. Men skulle ikke jeg tale da? Vel, jeg tenkte videre på saken og fikk prøve å finne en ordning.

Bestemte meg så etter hvert for å ta møtet med en kort innledning og vise den glimrende videoen ”Adam och Eva-lution” DVD nr. 5. Et virkelig solid oppgjør med evolusjonslærens ødeleggende virkning for kristendommen i landet vårt, hos barn og unge og også for misjonen som vårt misjonsmøte dreide seg om. Vi arbeider jo ut fra Misjonsbasen Norge! Taper vi den, er også misjonen fra Norge tapt.

Det lå jo litt i bakhodet at det var delte meninger om apologetikk på bedehuset og motstand ble det, men jeg tenkte at saken var for viktig til å la seg påvirke av det.

Og da hun som skulle synge for oss, før møtet ringte opp og sa at hun p.g.a. et kraftig uvær ikke kunne komme – så var i grunnen møteopplegget klart. Ikke hadde vi predikant, ikke sangkrefter og jeg var trett – så skulle det bli noe møte, måtte det bli som det la seg til rette for. Nå var møtet ryddet for den ganske lange DVD-en.


Møtet startet, og åpningsandakten var god og riktig og passet for det som skulle komme. Jeg hadde laget en kort innledning, og så kjørte vi DVD-en. Det var vel rundt 30 stk på møtet og så vidt jeg hørte fra et par stykker i ettertid, ble den vel mottatt, men man senset jo, og fikk senere oppleve at apologetikk ikke var noe jeg skulle befatte meg med, men jeg opplevde klart en Herrens finger i saken, og ettertiden har bekreftet det. For også kirkevergene, kateketene og diakonene innen Den norske kirke hadde et stort apologetisk møte og flere andre tok opp temaet, ungdommen skriver bøker og ungdommen er helt forslukne på slikt stoff. Her får de hjelp til i samsvar med Romerbrevet 1 at man blir ”uten unnskyldning”.
Gud er til og Ordet er Sannhet.
Endelig synes det å løsne det som en har slitt med siden tiden på Ås, hatt kraftige avisdebatter om (2002-2004), seminar i AKFsammenheng i 2006 osv.


Ikke minst viser det seg at det er krefter av en annen mening i NLM. Ved Regionkontoret er det nå flere som har begynt å forstå at vi også i våre sammenhenger trenger dette apologetiske arbeidet. Bl.a. ungdomsarbeider A. Årikstad har i samarbeid med Lianes jr. og J. S. Årikstad-Nielsen gitt ut en nyttig bok om Skapelsen, men selvsagt ikke uten motstand fra andre krefter i NLM. Boka er betegnende nok gitt ut på Hermon og ikke Lunde.

 

Som NLM-er i tredje generasjon har det vært og er meg en sann sorg og plage at man ikke skjønner hvilke farlige ”tankebygninger” som undergraver vår kristne tro og kultur og misjonsarbeidet i landet vårt. Ikke minst er det skoleungdommen (O. Handeland) som utsettes for dette. Med konas medisinske utdannelse og min fra NMBU på Ås har vi sett hvor ødeleggende både evolusjonslæra og de andre tankene i Frankfurtherskolen er inn i våre menigheter og samfunn.
Jeg nevnte en av deres sentrale tenkere – kommunisttenkeren Gramsci – allerede i foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” i 1978.  

Det er som en betegner evolusjonslæra: jordskjelvet i norsk åndsliv. Og våre gamle høvdinger som misjonshistorikeren Oskar Handeland og kirkehistorikeren Ivar Welle forstod dette tidlig, historikeren H. Koht forstod det også tidlig, noe du kan søke opp og lese i Norges Kommentar Avis. Dessverre er det få som har maktet å gjøre noe med det – så nå er det på høy tid at kampen tas – om den er aldri så upopulær og møter motstand. Nå har vi også fått utmerket materiale i hendene – som til fulle setter motstanderne i den situasjonen Romerbrevet 1 (vers 20) sier: ”uten unnskyldning”.

 

At Gud er til, må og skal erkjennes som en realitet som ikke kan bortforklares med noe middel – så blir det den enkeltes valg om man vil bøye seg og søke videre inn i Bibelens løsning på hvordan man vil forholde seg til Guds allvitende allmakt: bøye seg og motta nåden eller gå fortapt. Jesus er både Skaper og Frelser – Frelseren undergraves uten at Skaperen og Hans gjerning er Sannhet - og intet av ”den hele Skrift” skal oppgis om vi blir iset ut, latterliggjort, skjelt ut eller hva annet man måtte finne på. Det er intet nytt under solen, og dette vil fortsette til Jesus kommer igjen.