Børge Brende til Uganda for å lære livgivende-moral for livet?


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 24.02.14

Uganda sier at praktisert homofili strider mot naturen. Det har de helt rett i og Bibelen er veldig klar på at en slik livsstil er brudd på Naturretten og at den er skadelig for hele samfunnsutviklingen, men også for hvert individ.

Men nå vil Børge Brende holde igjen 50 millioner kroner i u-hjelp til Uganda fordi Uganda innfører fengselsstraffer for homofil praksis. Selvsagt kan en diskutere lengden på fengselsstraffer, men det er ikke ankepunktet til Brede – det er prinsippet der han sier at det er en menneskerett å drive med dette. Husk det er ikke mer en få tiår siden Norge hadde samme tema inne i straffeloven, av samme grunn som Uganda i dag.

Det første Børge Brende og den norske regjering burde gjøre før de setter i verk slike tiltak mot Uganda – det er flere departementer som her har utrolig mye å lære av Uganda – var å sette seg på flyet og be Uganda fortelle i detalj hvordan de på 25-30 år fikk ned AIDS bølgen fra 30 % i 80 årene til i dag 6,4 %. 
Ca 1 % ned per år – hvem kan vise til slike tall og en masse liv og lidelse spart!!!

Det var “enkle” tiltak som ble iverksatt og det gikk på å ta tak i problemer med flerkoneri, utroskap og bruken av kondom, det var de kristne verdier med renhet og trofasthet som bar nasjonen fremover.
Altså gikk de motsatt vei av det de fleste vestlige nasjoner i dag gjør, men disse nasjoner går nå også dukken på mangelen på bl.a. barn og det følger nedgangen i moralen. Moralen rammes og det gir seg utslag i naturforvaltning, økonomi etc etc.

Det internasjonale samfunnet sto for et stort press på Uganda for at de skulle droppe hele HIV/AIDS programmet sitt.
Hele historien "Slik drev Uganda AIDS-bølgen tilbake" finner du i linken under (artikkel nederst i saken):
www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/68tter_generasjonens_doedskultur_plager_oss-17.04.2012.htm

Noen andre viktige stikkord for den veldig positive utviklingen og spart lidelse og liv som har spredd glede inn i befolkningen og troen på fremtiden var slik:
“Kampen mot HIV/AIDS har skjedd parallelt med at evangeliet har gått frem i Uganda. For Mitala er det en klar sammenheng. - Jo mer folk forstår verdiene av renhet og hellighet, jo mer forstår de de prinsipper som Gud har lagt ned for oss.”

Børge Brende – først lære så handle – ikke gå i fotspora etter 68er generasjonen – de raserer nasjon etter nasjon!