Biskop Per Arne Dahl - respekterer Synden fremfor Kristus


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 18.03.14

Biskop Per Arne Dahl - respekterer Synden fremfor Kristus og fornekter dermed Kristus som er Synderes Frelsermann.

Sitat fra Dagen.no – 17.03.14:
"Men han ga også signaler som gir grunn til uro. Dahl vil riktignok fastholde at ekteskapet etter krist...en forståelse er en ordning mellom én mann og én kvinne. Men han ønsker også at kirken skal «si et ja til samkjønnede som ønsker kirkens forbønn over sine samliv, inngått i overensstemmelse med norsk lov, i respekt for deres beslutning»."

Hva sier Bibelen om Dahls syn/tro? Matteus 10:32-33:
"Derfor, hver den som kjennes ved meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen; men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Fader i himmelen."

Så er det bare en vei til Gud også for en biskop som fornekter* Gud og Hans Skaperordning som Jesus hele veien henviste til, og det er via Kristus - Synderes Frelsermann. La oss be om vekkelse hos biskop og folk!

* 2. Korinterbrev 11:13-15 forteller oss følgende:
“For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til apostler for Kristus. Og det er intet under; for Satan selv skaper seg om til en lysets engel; derfor er det ikke noe stort om og hans tjenere skaper seg om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være etter deres gjerninger.”