Abort av en celleklump?


Av Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 05.02.14

I Norges lover har man laget en lengre u-lov om abort, med grunnlag i forarbeider etc som vanlig er – etter at slike aborter i tiden før det ble rammet av straffeloven. Hvorfor la man ned så mye arbeid og “sto på barrikadene” om det var en celleklump som skulle aborteres, som en litt større polypp?
Undertegnede er jo også bygget av celler om en i en høyde på 1920 millimeter versus 55 millimeter som et 12 ukers foster har. Jeg er fremdeles delvis skjermet av lover som gir mennesker straff om de tar livet av meg, i hvert fall her i Norge – men det jobbes hardt fra noen med å kunne “aktivt drepe” meg om noen år.

Erna Solbergs høyre hånd Julie Brodtkorb liker nå lite at det legges ut fosterdokker som viser utviklingen av et foster ved 12-14 uker. Når usannhetene om fosteret blottlegges begynner raseriet, for tidligere negative argumenter om fosteret kan alle da se med det blotte øyet er usanne. Og hvem liker å bli tatt i usannheter...

Det er mer en demonstrert de siste dagene at når trollet (usannheten om fosteret) blottlegges ved et lite foster på 12-14 uker og sola treffer da rammes samvittigheten til de grader at hele den Onde natur blottlegger seg til kamp mot Sannheten. Ingen annen forklaring gir mening.

Da er tiden overmoden for å bekjenne “Jeg har syndet Gud, Tilgi meg!” – det var den Tilgivelsen Gud gav oss på Golgata i Jesu Kristi navn! Men, denne nåden Han der gav oss del i fordrer at vi gir Gud Rett bl.a. i at fosteret fra unnfangelsen av er et menneske! Vi kan ikke leve i synden, men må leve i nådens tilgivelse. Han vil at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst! (Kilde for bilder: Internett.)