Tekstboks: Relatert stoff:
Hva er og vil sosialismen?
AUF hva tror de på?Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.10.14 (Oppdatert 22.10.14)

AUF oppsto i sin nåværende form i 1927, da Venstrekommunistisk Ungdomsfylking ble slått sammen med Norges sosialistiske ungdomsforbund i forbindelse med at moderpartiene slo seg sammen. AUF selv regner imidlertid grunnleggelsen av forbundet til1903, da Arbeiderpartiets første ungdomsorganisasjon ble grunnlagt. Dette på tross av at flertallet av denne ved partisplittelsen i 1923 fulgte Norges Kommunistiske Parti. (Wikipedia.no)

 

Ut ifra hva vi ser av praktisk politikk fra AUF så skal det ikke mye fantasi til for å vite at erfaringene til Torleif Iversen, som deltok på et AUF møte i Sandefjord tidlig på 1930 tallet, er mer en dekkende. Det gikk få år så fikk, etter min mening, Norge besøk av AUFs ideologisk brødre. Jeg skriver ideologiske brødre for de var mot Israel, mot kristendommen og mot at frihet – økonomisk og menneskelig – skulle tilfalle bl.a. kristne tenkere. Vi kan jo bare tenke på de mange uttalelser fra AUFs tidligere leder Eskil Pedersen der han angrep kristen ideologi på en privatskole (Kvitsund Gymnas) og truet med pengevåpenet. Samme mann markerte 1 års dagen for Utøya terroren med å stå på podiet på Utøya, et podie hvis bakgrunn var «prydet» av terroristen Che Guevara. Ut i fra dette og mer viser AUF at de tror på meningsterror, de tror på et Israel innskrenket fra «elven til havet» og deres kontakt med terrorister som besøkte Utøyas sommerleirer fra Midtøsten bare understreker at AUF mener alvor. Disse besøkende til Utøya tenker i ideologiske baner som lukter fra «elven til havet» og er en del av jihaden både i Midtøsten, men også til verdens ende.
Den nye lederen av AUF, Mani Hussaini fra Syria, virker mer «verdens vant», men ideologisk ligger han nok på linje med sin forgjenger. Sosialismens fotfeste i Norge startet med Arendalsopprør, så til sosialisme og videre til til diverse andre ismer og ender nå kanskje opp med muhamedanisme i AUF? Hedenskapet henger sammen som vann over hele kloden er det sagt.

 

Vekk med kristendommen - Aps langsiktige mål:

 

Av Torleif Iversen - 2012

Det har vært Arbeiderpartiets lengsel gjennom mange og lange år. Tidlig på 1930-tallet, da det første AP-toget gikk igjennom Sandefjords gater, var det en parole som gjorde innholdet mer interessant enn de andre. Det stod med store bokstaver: Stryk korset - heis flagget rødt og rent

Og fanen som ble båret foran var rød, uten kors. Det var Arbeiderpartiets fane den gang. Siden har dette ligget i agendaen til AP.

I 1946 ble det holdt et foredrag av en AP-leder på Østlandet for AUF-ere. Det var et inspirert og godt formulert foredrag. Foredragsholderen var godt kjent med innholdet, og framførte det med stor autoritet. Ungdommen skulle vinnes for AP. Jeg var der sammen med andre AUF-ere. Under foredraget ble han riktig varm i trøya og utbasunerte med ekstra trykk i stemmen.

Det er to onder Norge sliter med med. Og vi er ikke et fritt land så lenge disse onder binder oss. Så tok han en liten pause før han fortsatte:

Det ene er kapitalismen og det andre er kristendommen. Vi er ikke et fritt folk folk før vi har kvittet oss med det.

Videre sa han at kristendommen er verre enn opium for det norske folk. Han spurte: - Hvordan skal vi bli kvitt dette uvesenet? Stenger vi kirkedører og bedehus, taper vi for mange stemmer, og det har vi ikke råd til. Men hvordan skal vi gjøre det?

Han svarte selv: - Jo, vi skal ta kristendommen ut av skolen. Dette må gjøres så langsomt at ingen merker det. Vi skal ta time for time bort og fortrenge disse timene med ting som ligner. Når vi tar den siste kristendomstimen ut av folkeskolen, kan vi stenge kirker og bedehus uten at noen vil reagere.

Jeg var tjueto år da jeg hørte dette foredraget. Jeg gikk ut fra møtet med visshet om at min plass ikke var i AUF.

Dette er nå lenge siden, og jeg har fulgt nøye med om skolen skulle miste sin kristendomsundervisning. Med RLE-faget har AP nesten kommet til målet sitt.

Det er veldig få timer i dette faget som er Kristus-orientert. En kristendomstime må jo nødvendigvis dreie seg om Kristus og Hans lære.

Kristenfolk: Våkn opp før det er for sent. Nå må vi mønstre, før siste time er gått.