62 % av maten er importert


Av sivilagronom Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no - 28.05.14

Reidar Bergene Holm synes å være veldig på linje med de norske regjeringer siste 25 åra og spesielt med dagens regjering når det gjelder rammevilkårene for bondenæringa, i det han skriver i ØstlandsPosten 21. mai, Nationen  m.fl. aviser.
Men har Bergene Holm lagt inn følgende vurderinger før konklusjon ble trukket?
Er det ikke riktig at Norge er et småbruksland og vi trenger de fleste arealer for å øke vår matproduksjon? Er det riktig at i verden sulter ca hvert 7ende menneske? Er det riktig at klima- og miljøutfordringene internasjonalt nå presser fler og fler ut i sult? Er det riktig av Nordmenn å importere 62 % av maten vi spiser når vi kan produsere mere selv? Er det riktig av en sittende Landbruks- og matminister og direkte mobbe bønder fra sin statsrådspost (under takkefor maten talen på FrPs landsmøte i mai)? Kan en norsk bonde med krav om minstelønn for sesongarbeidere rundt kr 120-130/t konkurrere med en tomatplukker i Spania med kr 10-15 / t? Er det slik at Norge er i verdenstoppen mht lav andel matbårne sykdommer for eksempel multiresistente bakterier og evt hvorfor? Hvilke næring/arbeidsplass i Norge er uten tilbakeføringer/rammeordninger fra staten, det være seg private eller offentlige?
Vi har et landbruk som er sterkt presset av internasjonal handel der arbeidere i utlandet ofte produserer for ekstremt lave lønninger og under HMS forhold som ville gitt store bøter i Norge.

Så ser jeg at Bergene Holm uttalte for en stund siden, sitat fra oppslaget (hentet fra nett):
«Ta oss på alvor!
- Eksporten av norsk trelast avtar, og importen øker. Rammebetingelsene for norsk trelastbransje må tas på alvor, ellers dør bedriftene, sa styreleder Reidar Bergene Holm i Bergene Holm AS på Partnerskapskonferansen i Vestfold. (…) Hovedtema var Vestfold i den globale økonomien- verdiskaping i utekonkurrerende næringer. Hensikten var å drøfte hva regionale og lokale politikere og næringslivsaktører kan gjøre for å gi eksportbedriftene hjelp og støtte i krevende tider.» (…) «Tar dere oss ikke på alvor dør bygdene og bedriftene, sa Bergene Holm.» Godt sagt! Og det er mye de samme utfordringene matprodusenter dypest sett har!

Vi bør vel også minnes sangen «Anne Knutsdotter» med linjen «
Og plassen heiter Uren, Luren, Himmelturen, Steinrøys, Steinrøys, Sveltihel!» Mange europeere hevder (selv om EU bruker mange statlige milliarder på nettopp matproduksjon) at Norge ligger godt utenfor det komparative fortrinn når det gjelder å produsere mat. Jeg er uenig – vi bør dyrke mat, men det koster selvsagt mer under de rådene produksjonsforhold å produsere det meste av maten i Norge, enn i f.eks. Spania der de har en middeltemperatur rundt 15 ºC.
Den norske stat hadde sine røtter og oppstart i et bondedemokrati – men i dag har vi lite kontroll på de 2 viktigste faktorene for vår eksistens: Matproduksjonen og våre fødselstall. Moralen vår, som er basisen for at vi skal lykkes, er avgått med døden foreløpig og vi er havnet i «dyrtid».
Det sies at en nasjon som ikke har sin egen hær får snart besøk av en annens hær. Steller vi oss fortsatt dumt med landbruket så ender vi i sult. Sult er den beste kokk, men der fordrer tilgang på råvarer!