Sakene vi aldri fikk lese…om statlig norsk u-hjelp

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.04.13

 

Aftenposten nett 19.01.2013 har denne ingressen i artikkelen «Sakene du aldri fikk lese»:

«I 1981 skulle Aftenposten lage «den store reportasjeserien om norsk bistand». To reportere med fotografer ble sendt verden rundt for å lage en av de mest påkostede artikkelseriene i avisens historie. Reportasjene kom aldri på trykk. De ble stanset etter kontakt mellom redaksjonsledelsen i Aftenposten og Norad. Hva var årsaken?»

 

For undertegnede har en del av dette stoffet som nå er presentert vært en del av oppveksten – og oppslaget i Aftenposten bekrefter vel egentlig bare det «alle visste» på flere områder. Artikkelen leser du her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Sakene-du-aldri-fikk-lese-7095972.html

 

Men, litt ut i hovedoppslaget leser vi en av de antatte grunner til at Aftenpostens serie over 9 reportasjer ble stoppet i 1981: Sitat:
"Kanskje også fordi serien hevdet at det var de mindre og mer idealistiske aktørene i bistanden som oppnådde de beste resultater."

 

Andre grunner som ble nevnt var at det kunne skyldes korrupsjon eller manglende "habilitets utøvelse" mellom redaktør i Aftenposten
og direktør i Norad som var godt kjente!

 

Jeg har lest Del 4 kapitlet «Jordbruk» (i sin helhet) og det bekrefter til fulle det jeg har fått høre om saken de siste 30 år.
Og tragedien rammer igjen de innfødte, mens noen skor seg på "gode penger" og høye u-hjelpslønninger. En legger også merke til at flere araberland kraftig er kritisert i artikkelen «Jordbruk» av Aftenposten (side 14-15 bl.a. mht landgrabbing) - det falt kan hende ikke i god jord i 1981 da oljelandet Norge var inne blant de "store gutta" i OPEC og med deres Israel hat. Sosialisten Nyrere får også sitt pass kraftig påskrevet etc etc

Dette var nok ikke i den minste nærhet av en politisk korrekt reportasje. I tillegg skal du merke deg uttalelsen til Norman Borlaug klippet inn nederst.

 

Norman Borlaug i 1981 (side 20 og 21 i artikkelen «Jordbruk»):

«Nobelprisvinneren Norman Borlaug sto bak foredlingen av de nye dvergsortene av hvete og ris, sorter som skulle revolusjonere matproduksjonen. Hans syn på effekten av innsatsen er slik: - Di har gjort vårt, og vi jobber videre. Men vi kan ikke påvirke de enkelte lands regjeringer til å lage jordreformer og la småbrukere og jordløse få nytte av dette, dersom regjeringen selv ikke vil. Dette er opp til den enkelte regjering, sier Borlaug.
I et intervju med Aftenposten i 1981 sa Norman Borlaug: - Vi trenger en utrettelig opprusting av landbruket og landbruksvitenskapen i alle land dersom verdens matvareproblem skal løses, men i dag får disse oppgaver en altfor beskjeden oppmerksomhet. Utviklingen tyder på at vi må fordoble verdens kornproduksjon i løpet av 40 år, sa Borlaug.

 

Fremtidens virkemidler og innsatsområder

Borlaug nevner sentrale saker som også i dag innehar mye av nøkkelen til å mette verdens sultne munner bl.a. økt fokus på matproduksjon med opprusting av landbruket og landbruksvitenskapen.

 

Andre tiltak som vi bør nevne i så måte for å bedre økosystemene våre slik at de igjen blir beboelige og produserende arealer da i korte trekk med storstilt skogreising på mange kontinenter, for å holde på vannet, hindre erosjon samt tilslamming av verdens elver og redusere flom/tørke problematikken.


I tillegg la vi merke til at det i Aftenpostens artikkel om «jordbruk» sto om de mindre u-hjelps aktører at de var mer idealistiske. Flere av disse er misjonsorganisasjoner med et utstrakt arbeid, som i hvert fall før, hadde som mål å bidra til at mennesker ble frelst fra det hedenskapet de levde under og som styrte deres hverdag. Ut av hedenskapen blomstret korrupsjon, alkoholisme, kriger både internt og utenlands samt rasering av naturressursene. Tenk bare på hva som skjedde under Kinas kulturrevolusjon ved Mao mht hogst av store skoger som gav dem sult, erosjon, forørkning etc inkl Maos vanvittige jordreformer. Disse tingene kunne bare ryddes opp i om de som utførte slik ondskap fikk se Jesus som sin Forsoner/Frelser. Det falt nok mang en sosialist her i Norge  tungt for brystet – selv om millioner av mennesker som da ikke fikk tilgang til Evangeliet skulle sulte i hjel.

Og det faller fremdeles mange toppledere og politikere tungt for brystet om mennesker skulle få se Jesus i det vi benevner u-land gjennom norsk bistand – selv om de isteden må møte sultedøden eller dø i krig - jfr. ferske nyheter om at «
stortingsmelding om bistand er blottet for religions rolle i utvikling.» Det er intet nytt under solen – og en norsk Utviklingsminister som ikke ser behovet for en indre endring hos dem som trenger hjelp har utspilt sin rolle som minister - og er til større skade en gavn – men Holmås har ganske sikkert god ryggdekning bl.a. slike som stoppet Aftenpostens artikkelserie i 1981.

**********************************************************

Her er alle 9 reportasjer som aldri kom på trykk - før nå 31 år etter: