22. juli kommisjonens rapport - ideologier på avveie en sikkerhetsrisiko for nordmenn

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.08.12

Jeg skal her i sin helhet gjengi en e-post som gikk til 200 avisredaksjoner i Norge om morgenen onsdag 15. august 2012.
Med teksten under kan man ikke si at man ikke visste, for man har visst i mange år – og nå står «skriften på veggen» der for norsk statsledelse og for så vidt det folk som valgte dem inn.
Verdens Gangs leder tirsdag 14. august 2012 viser vel i klartekst (se link under) hvor ille det står til her i landet. Nå vet vi hvor ille det er og vi vet hvem de er som vanstyrer oss – så da er vel tiden inne til å bytte ut the establishment eller får vi tyngre prøvelser fremover…? Norsk matberedskap er fraværende, forsvaret vårt er ødelagt, moralen borte og likeledes da selv sagt viljen til å gjennomføre gode tiltak – det siste er helt avgjørende i en hver sammenheng.

Tidligere statsråd Kåre Kristiansen skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

 

Nå ville disse «ledere» vingeklippe politiet og sentralstyre politiet i langt sterkere grad, skal Jens Stoltenberg ha nevnt. Politiet skal altså sterkere styres av dem som har ansvaret for den årelange sikkerhetssvikten som åpnet for muligheten for 22. juli 2011. Og da også av justisminister Grete Faremo som kan oppfattes som en sentral person for at spesialenheten HV-016 ble nedlagt (de som behersket bl.a. skarpskyting fra helikopter).
Statsledelsen vil ikke fratre sine stillinger og mediene lar dem fortsette å fortsette å spre halvsannheter (hvilket blir usannheter) uten å stille dem til veggs – hvilket tar 2 minutter om en tar frem historieboken. Verdens Gang har stilt slike spørsmål noen ganger og den avdøde Olav Versto var en sentral person kunnskapsmessig om flere av våre statsledere i dag. Versto døde alene i en ulykke 7. juli 2011 med sin båt etter at Verdens Gang noen dager før i juni hadde skrevet om KGB og bl.a. Jens Stoltenberg. Stoltenbergs far ble vel regelrett tvunget ut i media (4. juli) for et forsvar.
Verdens Gang burde oppfordres til å skrive alt de vet som er dokumenterbart om slike saker – det ville være folkeopplysning! I et åpent og demokratisk samfunn bør det være et folkekrav at Sannheten kommer på bordet.E-post av 15. august 2012:

«22. juli kommisjonen

Med bakteppe i 22. kommisjonens rapport burde din redaksjon

undersøke hva forskjellen består i at Kongens nære forsvar (Garden) tilsynelatende både var drillet og hadde tilstrekkelig mental tilstedeværelse til å agere adekvat 22. juli 2011 versus det som 22. juli kommisjonens rapport forteller oss om statsstyrelsen og dens ansvarsområde. Verdens Gang gav sin versjon av statens uforbredthet i sin leder i går: http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10059927

 

Se info under ad bl.a. Gardens håndtering av 22. juli:

Legg også spesielt merke til Faremos bidrag (under ledelse av Jens Stoltenberg) til å legge ned HV-016* -  dette underbygger sterkt 22. juli kommisjonens rapport.

 

13. august kommer rapporten om 22. juli 2011 - På mandag skal etter planen "22. juli rapporten" offentliggjøres. I følge kilder nå skal den "avsløre svikt på svikt fra systemer, manglende teknologi og rammevilkår, dårlig ledelse og beslutningsvegring." Men en kan igjen frykte at man tar småfiskene og sparer Storting og Regjering!? Etter 2. verdenskrig ble småfiskene tatt og de store med regjeringsansvar etc gikk stort sett fri og ble hegnet om og kom inn i sentrale posisjoner veldig raskt. I artikkelen over ser du en del av bildet. Denne artikkelen sier også mye: AUF: Boikott Israel!

 

I tillegg skal en sterkt igjen legge seg på minne:

Tidligere statsråd Kåre Kristiansen skal ha sagt: at vi nå var kommet i den paradoksale situasjon at de som vi før anså som en sikkerhetsrisiko – nå var blitt garantistene for vår sikkerhet.

 

Og en skal legge til at: Stortinget m.fl. står også med et betydelig ansvar her. Vi skal huske på at dette som omtales i 22. juli kommisjonens rapport like godt kunne hendt på andre statlige ansvarsområder som ved en militær invasjon og også ved avstengning av import av mat til Norge - da vil vi sulte ganske raskt - vi har ikke beredskapslagre av mat lenger – den siste rest ble nedlagt i 2003 ved et Stortingsvedtak...

 

* http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2011/Bort_med_HV_gir_flere_22.juli_opplevelser._Erna_Solberg_og_Grete_faremo_baerer_ved_til_baalet-21.11.2011.htm»