Bibelen viser vei i kreftforskningen

 


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – (første gang publisert i 2004)

 

I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983) kan vi lese i kapittel 3 om at ”Vitenskapen når frem etter 4000 år”. Det omhandler da påbudet om omskjæring i 1. Mos. 17, 10-12 som vitenskapen etter 4000 fant ut at førte til en dramatisk reduksjon av kreft i livmorhalsen og også i mannens kjønnsorgan i de ekteskap der mannen var omskjært.

Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før etter 4000 år!

Vi bør lete etter flere ”forskningsresultater” fra Gud – han som vet alt.

 

 

 

Bibelen lærer oss hygiene

 


Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – (første gang publisert i 2004)

 

I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983), fortelles det om den unge legen Ignas Zemmelweiss. Han innførte en regel på sin sykehusavdeling om at alle som hadde deltatt i en obduksjon skulle vaske hendene sine omhyggelig før vordende mødre ble undersøkt. Han hadde nemlig oppdaget sammenhengen i at det døde så utrolig mange vordende mødre, pga manglende håndvask av de legene som rutinemessig undersøkte mødrene.

Zemmelweiss ble skviset ut av ”det gode selskap” for sine oppdagelser og døde på et sinnssykehus, etter å ha blitt hånet av sine samtidige ”eksperter” og pga skrikene fra bakterie- og virusinfiserte døende mødre.

Flere år senere ble hans arbeid bekreftet av bl.a. John Tyndall og Louis Pasteur.

I Bibelen kan du lese om de relevante hygieneforskrifter bl.a. i 4. Mos. 19. Sanitære regler nevnes også i 3. Mos. 13,46 (spedalskhet og karantene) og 5. Mos. 23. 12 (hvordan håndtere ekskrementer, lage et toalett). 3. Mos. 13 kan faktisk sees på som det første mønster på sanitetslovgivning. I Bibelen er det også mye mer å lese om forebygging (og behandling) også av andre sykdommer.

 

 

Bibelen lærer oss om kosthold

 

 

Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – (første gang publisert i 2004)

 

Hvor ofte hører ikke barn fra sine foreldre at ”spis grønnsaker det er sunt”?

Men hvor mange tenker på at Bibelen sier det samme, grønnsaker og vann?

I profeten Daniel kapittel 1, 10-16, står det at Daniel ikke ville gjøre seg uren ved å spise maten ved hoffet hos Nebukanesar.

- Og den øverste hoffmann sa til Daniel: Jeg er redd for at min herre kongen, som har fastsatt hva dere skal ete og drikke, vil synes at deres ansikter ser dårligere ut enn de gutters som er på deres alder, og at dere således skal føre skyld over mitt hode hos kongen. Da sa Daniel til kjellermesteren, som den øverste hoffmann hadde satt over Daniel, Hananja, Misael og Asarja:

Kjære, prøv det med dine tjenere i ti dager og la dem gi oss grønnsaker å ete og vann å drikke, så kan du siden ta vårt utseende i øyesyn, og likeså de gutters utseende som eter kongens kostelige mat, og gjør så med dine tjenere etter det du da ser! Og han gjorde som de ønsket, og prøvde det med dem i ti dager. Og da de ti dager var omme, viste det sig at de var fagrere å se til og i bedre hold enn alle de gutter som hadde ett av kongens kostelige mat. Da lot kjellermesteren deres kostelige mat bære bort, og likeså den vin de skulle drikke, og ga dem grønnsaker.

Vers 17 forteller oss hvor Daniel fikk sin kunnskap i fra, nemlig slik:

- Og Gud gav disse fire gutter kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer.

 

Flere tusen år gammel visdom er virksom den dag i dag, for mennesket er det samme og intet er nytt under solen.