Verdibørsen, biskop Osberg og Hedningesamfunnet omfavner A. Øverlands opprør mot Gud.

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.06.10

 

Verdibørsen omsetter det meste på sin børs. Sist ga de til beste et opptak av et foredrag dikteren Arnulf Øverland hadde holdt i Studenterforbundet og som biskop emeritus Sigurd Osberg hadde tatt opp som student. Den radikale Øyvind Foss var mannen som hadde fått tak i Øverland og ledet møtet den kvelden. Det skulle visst ha vært massetilstrømming av folk i følge Osberg – og latterbølgene rullet også på opptaket og demonstrerte med all tydelighet at den retoriske ironien virket på tanketomme hjerner.

 

Osberg hadde senere fått lov til å bruke talen på sine mange besøk rundt på gymnasene der han talte til ungdommen!

 

Nå stod Osberg fram med sin tape på Verdibørsen 26.06.2010 sammen med lederen fra Hedningesamfunnet. De skulle nå spille over tapen til en CD og var dermed plateaktuell. Det var tydeligvis en stor nyhet for Verdibørsen som spilte av lange sekvenser av det denne gamle kristendomsmotstander liret av seg.

 

Øverlands argumenter ligger omtrent på dårlig opprørsk gymnasiastnivå, men han er en dyktig taler som vet å velge sin ord med stor omhu og slynger dem ut med ro og bitende ironi – samt en ond åndskraft bak. Hvilken ånd det dreier seg om kan en fort tenke seg til når en vet at han lenge stod ”Mot Dag” gruppen nær samt forfattere som Helge Krog, Sigurd Hoel med flere. Øverland var en stor retoriker og forfører – men noen grundig dyptloddende tenker var han ikke. Og man kan nok ane hva som hadde gjort denne på mange måter dyktige mannen til en så beisk og hevnaktig opprører mot hele det gamle norske fundament gjennom tusen år. Det hadde nok sin bakgrunn i hva hans nære slekt hadde opplevd på Nordvestlandet – blandet med det radikale ideologiske miljøet han rotet seg inn i. Hans bror Erik var billehugger og kristen i følge min onkel pastor Ole Riise som besøkte han fra tid til annen.

Min onkel og mor – som begge var fra Romsdalen - var jo tremeninger til Arnulf og Erik m.fl.

 

Det som kan være en trøst oppi biskopens, Verdibørsens og Hedningesamfunnets spredning av dette klart hånende og blasfemiske – Gudsforaktende og intolerante budskapet til Øverland – er at de har tydeligvis ingen bedre og mer moderne hedning å stille opp med – enn den for lengst gravlagte radikale dikterhøvding. Kunnskaps og argumentnivået er som sagt på høyde med en opprørsk gymnasiast – knapt nok det.

 

Under krigen så fikk Øverland gjennomgå ting i Sachsenhausen som førte til at han skrev diktet ”Han som skal komme” – en vakker Kristusvisjon. Og han var svært opptatt av Elias Blix sin diktning - noe som jeg har hørt nå avdøde rektor Hans Bovim fortelle om. Bovim lå på samme brakke og rom som Øverland. I Blixbiografien fortelles også den samme historien om samtalen mellom Bovim og Øverland om diktningen til Blix som tydelig imponerte dikteren Øverland.

 

Etter krigen var han ikke lenger den samme brutale opprører. Noen mener han ble omvendt og kom til troen på det siste, men det er vel ikke skikkelig dokumentert – så vidt jeg vet. Men han las mye i Bibelen og brukte det til og nå folket, var opptatt av kristne lyrikere og hadde troende slekt – så han visste vel veien.

Det triste er at sentrale personer i kirke og NRK bruker Øverland for det han er verdt i deres fortsatte kamp mot kristendommen – selv om de – om de hadde fulgt skikkelig med – vet at de naturvitenskaplige og andre vitenskaplige argument for lengst er tilbakevist av store tenkere og forskere og dermed er det helt klart det Romerbrevet 1, v. 20 sier: De er uten unnskyldning nå de avviser Gud og hevder at han ikke er til – som Øverland prediket.

Det er bare å klikke seg inn på www.answersingenesis.org, www.icr.org eller for så vidt på www.Kommentar-Avisa.no .

 

Så er det slik at ”Løft korsets fane høyt” har ikke Verdibørsen eller Hedningesamfunnet makt over – det tomme Kors på Golgata er det som har gitt løft til nasjon etter nasjon og som frelser også en hedning.