Vårt Land støtter statens homo”ekteskap”?

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.11.10

I en større artikkel i Vårt Land nett 23.11.10 har de etter min mening en stygg, usaklig og svært lite dekkende overskrift: ”Kirke vil be folk bli samboere” Det er DELK og Jan Bygstads anbefalinger de angriper med denne overskriften, og debatten dreier seg om den totalt ugudelige Ny-ekteskapslov. Loven åpner opp for homofile ”ekteskap” – og fritt og farløst barnemarked.

 

Som et solid alternativ til dette og for å holde Guds menighet unna dette avguderiet – anbefaler nå Bygstad og DELK at deres kirke tar tilbake vigselsretten som var et forhold mellom familien og kirken tilbake til 1582 – og staten ikke hadde noe å si. Med bibelsk vielsesrituale, foran Guds alter og med forlovere og familiene i Guds hus – er dette en fullt ut offentlig handling – og ikke noe samboerskap.

 

Videre lager man en grundig avtale mellom ekteparet og tinglyser det som alle andre avtaler som har krav på sikker offentlig gyldighet. Denne avtalen med vitner kan for eks godt skrives på basis av gammel ekteskapslov. Dermed er også den juridiske siden av ekteskapet i orden i full offentlighet.

 

Derfor er det etter min mening ondsinnet tøv av Vårt Land å skrive ”Kirke vil be folk bli samboere”! Enten har de liten eller ingen forståelse av rettslige forhold og skjønner ikke hva som foregår, eller så skjønner de det - og da er overskriften enda verre.

 

Dette er helt i tråd med det Akademi for Kristen Folkeopplysning anbefalte i sin styrevedtatte uttalelse i januar 2010.

 

At dette fra statens side kan bli registrert gjennom ligningspapirer etc. etc. som samboerskap etter et visst antall år – så vidt jeg har oppfattet Ny-ekteskapslov – har ingen ting med saken å gjøre. Det er et rent statelig overgrep som overhode ikke kan lastes ekteparet, familiene deres eller kirkesamfunnet.

 

La meg til slutt minne om at ekteskapet er ”det første riket” og basis for ”det nasjonale riket” og har gjennom århundrene hatt et dypt fellesskap i liturgien for vielse, innsettelse av biskoper og konger – noe som den danske teologen Jørgen Glenthøy glimrende påviste etter nasjonal-sosialismens herjinger med familien under krigen! Det er mange som ikke skjønner dette i dag og hvilken fare dette representerer for nasjonen. Det dreier seg om et total brudd på Skaperens orden og vilje.