Tine trekker seg fra studietur til Israel

 

Av cand.agric Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 15.07.10

 

I Nationen av 14.07.10 kan vi lese følgende:

”Sabra Tours og Tine annonserte mandag for en "landbruksfaglig og historisk" studietur til Israel. I turopplegget inngår blant annet en busstur langs den libanesiske grensa og de syriske Golanhøydene, som har vært okkupert av Israel siden 1967. Tine trakk seg i går som medarrangør etter at de ble gjort oppmerksomme på innholdet i turen, skriver Klassekampen.

- Dette er uholdbart for Tine. Vi har deltatt på mange turer med landbruksfaglig utbytte, men ikke i så omstridte områder. Vi trekker oss som arrangør, dette er ikke Tine-politikk, sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine.”

Tine ønsker altså ikke å delta på en ”landbruksfaglig reise til okkupert syrisk og palestinsk jord” som de også sier. Og Palestinakomiteen støtter Tines avgjørelse.
Det er vel mer en spesielt – en kan vel kalle det et rent partsinnlegg for den arabiske agenda i Midtøsten av Tine. Tines folk bør vite at Golanhøydene ikke er okkupert når Israel i dag besitter området etter at de ble angrepet av bl.a. Syria og utsatt for terroranslag fra syriske styrker nettopp fra Golanhøydene. Og det var med svært små marginer jødene den gang overlevde – de sloss i mindretall 1:12 – og uten Guds inngripen som vi kan leses om gang på gang under 6-dagers krigen hadde Syria rensket ut alle jøder i området. Er det Tines politikk? Er det politikken til de som leverer råstoffer til Tine?

Går vi til Gaza fikk araberne i 2005 overlatt store arealer med ypperlig hagebruksdrift og flotte automatiserte veksthus. Det meste er rasert, men de klarer å bygge svømmearenaer og restauranter og korrupsjonen blomster i de lovløses hender. Stakkars arabiske innbyggere! Araberlandene i Midtøsten er stort sett ørken og sump og oljemilliarder - og en elendig ørkenskapende forvaltning av landskapene uten den nødvendige skogplantingen. Derfor starter araberne "landgrabbing” bl.a. med 1 million ha av de beste arealene i et utsultet Etiopia for en leiepris på 20 kr/ha og med eksport av produksjonen til sine ørkenstater!
Skal man lære noe om hvordan landskap settes i stand og drives må en til jødene. De har verdens ledende kunnskap på vannforvaltning og re-skoging av ørkener. Jødene reiser også verden rundt og holder kurs for dem som vil vite mer om hvordan man prøver å bekjempe terror. Jeg tenker snart den norske regjering selv bør på fagtur til Israel for å få førstehånds kjennskap til hvordan man bekjemper muslimske terrorceller også globale sådanne. Kanskje Sabra Tours her har et nytt konsept for sine reiser? Men for verdens fremtide vil jeg anbefale at flere tar grundige studier i jødenes naturforvaltning, som du finner mere stoff om her: http://www.kommentar-avisa.no/En-okologisk-gjenreisning-av-orkenen-1.1.2004.pdf

Tine burde fått med seg alt dette og mere til og det er en betydelig stripe i lakken for Tine det som nå er skjedd! Jeg vil tro at det er mange medlemmer i Tine som nå ikke liker sin egen organisasjons politiske innspill - spesielt ikke når Norge nå var nær ved å oppleve sitt første terroranslag i nyere tid antagelig planlagt rettet mot sivile kvinner og barn.
Samvirkeorganisasjoner som bygger opp under den norske lokale produksjonen er bra, men nå trenger en i flere slike organisasjoner et kraftig bytte av folk til nye som kan og er orientert om både norsk og internasjonal politikk.