- Svekkelsen av mor er uakseptabelt

 

 

Intervju med Jørgen Høgetveit, i AKF – Intervjuet av Svein Villy Sandnes – juli 2010

 

– Svekkelsen av mor og familien, som vi har fått signaler om fra både Europarådet – og i direktiv som har gått ut fra Utdanningsdirektoratet til landets grunnskoler, er urovekkende. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning – som årlig utgir et morsdagshefte som blir spredd over hele landet. (se www.afkf.net )

 

I Vårt Land, Verdens Gang og andre norske aviser har vi den senere tid hatt en betydelig diskusjon om det fundamentet som mor og familien har, skal svekkes i samfunnet generelt og i grunnskolen. Europarådet har gått ut med en oppfordring om at man ikke bruker mor som begrep. Og lignende signaler er nå også gått ut i direktiv fra Utdanningsdirektoratet til samtlige norske grunnskoler. Vi har lagt denne saken fram for Jørgen Høgetveit.

 

Nytt prinsipp
-  Hvordan ser du på at Europarådet har gått ut med råd om at ordet «mor» ikke bør brukes mer?

- I et lynglimt blottlegger maktens folk hvor bitt de er av tankebygninger uten Gud. De er totalt livs- og virkelighetsfjerne. Mor har eksistert siden Paradisets tid og Eva. Det er av de første ord barna lærer – og et av de ur-rop som lyder fra mennesket i ytterste nød. Å gi det råd til Europas nasjoner at «mor» må fjernes fordi det er «sexistisk» og en passiv bruks-gjenstand – og minner om kjøkkenbenken – viser bare hvor livsfjern og feilfokusert de er i forhold til livet. Mor, barn og hjemmet skal avvikles – og kvinnen brukes til grådighets produksjon i utdøende nasjoner. Og Agnes Bolsø i Utdanningsdirektoratet følger opp med rundskriv til landets skoler om saken. Det er tydeligvis et ledd i å «normalisere» kjønnsidentiteten, sier Høgetveit.

- Hvilke konsekvenser får dette dersom det blir gjennomført i Norge?

-  Samme som i Europa. Familien, mor og barn – hele «det første riket» blir mer nedtonet og nasjonen beveger seg ytterligere mot utslettelse og demografisk undergang. Andre kulturer som tar vare på mor, barn og hjemmet – vil overta.

Begjær
- Hvordan ser du på at ordet begjær skal være noe sentralt i  norsk skole?
- Agnes Bolsø uttaler seg i VG om at alt som minner om forskjellige seksuelle legninger må bort. Hun er bare opptatt av «begjæret» og «nytelsen» totalt rykket ut av sin sammenheng. I denne sammenhengen er det en må se fjerningen av «mor». Det er tydeligvis lenge siden samme Bolsø har lest De Ti Bud: «-du skal ikke begjære»! Og da ser en at «mor» og «begjær» m.m. føyer seg inn i det totale stormløp på vår evangelisk-lutherske lære, tro og Grunnlov, sier Høgetveit og fortsetter:

- Mye tyder på at en totalutrensking av kristne begreper, tro og tenkning foregår i de europeiske nasjoner. Det er ordene vi tenker med, og slettes viktige ord eller feiltolkes de - tenker vi galt. Da er vi fort ille ute. Mye tyder på at vi er inne i det store frafallet som modner oss for totalt kaos og en totalitær antikrist og harde tider. Men den som holder ut inntil enden, skal bli frelst! Og vi gjør vel i å minnes: arbeid mens det er dag, for det kommer en natt da ingen kan arbeide.