Svein Tindberg og det vigslede rom

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.09.10

 

Svein Tindberg gjestet Hedrum kirke søndag kveld den 18. september og holdt et av sine godt instruerte opptredener med fremføringen bl.a. av deler av Markus evangeliet og Apostelgjerningene. Men hva står Tindberg selv for? Tror han på det han fremfører eller er det bare blasfemi?

 

Som et eksempel på hva Tindberg tror på er følgende hentet fra Wikipedia: ”Fra 1998 til 1999 var han fast tekstleser i Egil Svartdahls livssynsprogram SøndagsÅpent på TV2. Tindberg trakk seg fra samarbeidet i 1999 i protest mot at Svartdahls menighet, Filadelfia Oslo, boikottet grupper med homofile medlemmer. Boikotten bunnet i at Oslo Gospel Choirs manager, Ole Edvard Reitan inngikk partnerskap tidligere på året, og at koret derfor ble nektet å opptre i menigheten.”

Nå kan en mene makt og meget om både teologien til pinsevenner og annet, men det som en skal trekke frem her er at Tindberg støtter det som Guds ord i klartekst sier er synd. Hans støtte til partnerskap slår bena under det som står om Guds skapelse, Guds ordning i skaperverket og alt som er fundamentet for en god samfunnsstruktur med èn mann og èn kvinne i grunnpilaren familien.

 

Vi kjenner alle fortellingen om Sodoma og Gomorra som lå ved salthavet i Israel og hva det står om homofili i Romerbrevets 1. kapittel. Romerbrevets 1. kapittel kjenner også beviselig Tindberg (han skal ha kalt dem kontroversielle) der det står i versene 24-27: ”Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg i mellom, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.”


Syndere har en plass i det vigslede rom, men en som benekter selv det mest ”elementære” i Guds Ord og som aktivt promoterer synd han skal utøves menighetstukt på slik at han får sjansen til å komme i syndenød og bli frelst. Svein Tindberg gjør isteden den alvorlige feil å påstå at Gud tar feil. Og menigheten drar Tindberg inn i det vigslede rom – et rom som skulle lyde av forkynnelse av synd og nåde. Har noen spurt hva Herren mener om dette – svaret står bl.a. i Romerbrevets 1. kapittel.