Relatert stoff:
Lester Brown i Beijing.

 
Store flommer i Kina


Av cand.agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.07.10

Det er et alvorlig senario som utspiller seg i verdens mest folkerike nasjon om dagen. 8,3 % av Kinas befolkning er rammet av flom. 10 millioner dekar matproduserende arealer skal være rammet og skadene per i dag er anslått til omkring 1 % av Kinas BNP. Regntiden varer enda en måned.

Flomproblemet grunnet sviktende skogkapital har lenge eskalert i Kina. Istedenfor storstilt ha satt sine innbyggere i gang med planting av skog for å holde og bremse farten på regnvannet, redusere erosjon og gi et bedre mikro/makro klima har man bl.a. bygd verdens største demning/kraftstasjon i Yangtze-elven. Demningen skal også kunne regulere flommer.
Ut gjennom demningen Three Gorges Dam nedstrøms fra ”Tre kløfter” i Yangtze-elven skal det nå gå 70 000 m3 per skund! Og hver av demningens 26 turbiner sluker en vannmengde tilsvarende Glomma. Demningen skal være dimensjonert for opp mot 122 000 m3 per skund, men da er man der hvor demningen kan briste evnt. at den oversvømmes. Yangtze elvene er 6 300 km lang og har et nedbørsfelt på 1 808 500 km2, da skjønner en hvor store vannmengder som elvene skal holde unna for. Glomma har en nedbørsfelt på kun 42 000 km2, 43 ganger mindre en Yangtze-elvens nedbørsfelt.

Har Kina blitt advart i flere tiår? Lester Brown ble i 2005 utnevnt til æresdoktor i Beijing, etter invitasjon fra Kinas vitenskapsakademi. Dette står i skarp kontrast til hva Brown opplevde i 1995 da hans bok ”Hvem skal fø Kina?” kom ut. Den gang ble han stemplet som dommedagsprofet av det sosialistiske Kina, siden Brown pekte på de voksende problemene i det kinesiske jordbruket og i miljøet. Brown gjentok i 2005 sine tanker fra 1995 i Beijing der han holdt frem at uten en rask og radikal kursendring forutså han et ”sammenbrudd” for både jordbruk og miljø i Kina. Browns tilhørere var musestille under Browns tale og flere av dem kom fra vårsesjonen i nasjonalforsamlingen, der de samme tema var blitt drøftet med stort alvor.

 

I 2005 skrev undertegnede: ”Det Kina nå trenger er en storsatsing på land- og jordbruk for om mulig å hindre den katastrofen man ser kommer om får år. Et sentralt ledd i dette vil være den nevnte skogplantingen. Vi kjenner til at det langs en av de store elvene i Kina ligger en forsøksgård for landbruk som har jødisk landbruksekspertise. Jødene har en ekspertise på dette området som er av det fremste i verden, siden de selv bor i et land som de har bygget opp fra rene sandhaugen til det det er i dag, med grønne arealer og skoger. Siden skogkapitalen er sentral i et hvert land bør man ta en titt på denne litteraturen: Jødene planter skog og arbeider med å redde verdens natur .”

Allerede på 1930 tallet skrev min farfar hjem til Norge fra Kina at kineserne vandaliserte sin egen natur – det er 80 år siden.


Vil Kina ta tak i skogreisingen før deler av befolkningen blir skyllet på havet eller vil de fortsette å dyrke den sosialistiske ånd som raserer land etter land? Større problemer i Kina vil nok også legge et økt press på den internasjonale kornsituasjonen som balanserer på knivseggen! Norge har en selvforsyningsgrad på 35-40 % så vi kan også våkne en dag med tomme mager.