Statsråd Narvasete, budisme og pinsen

 

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.07.10

 

I Dagen nett 19.07.10 skriver de: ”Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) kjøper zen-råd på statens regning. Prisen er over 40.000 kroner.

VG skriver at senterpartilederen siden februar i år og fram til juni i år har hatt åtte coachingsamtaler med Erik Møller i firmaet Zen Leadership. Til høsten skal hun ha fire rådgivningstimer til, og regningen til Kommunaldepartementet lyder på 43.215 kroner.

– Samtalene har gjort at jeg er mer bevisst hvordan jeg legger opp arbeidsdagene mine. Det er også et mål å arbeide enda mer effektivt, slik at jeg kan gjøre svært lange arbeidsdager de siste årene, skriver Navarsete i en e-post til avisa.

Zen er en av de dominerende retningene innen japansk buddhisme, og ifølge coach Møller handler det om å ta kontroll over en overtenkende hjerne.”

 

Dette er altså den damen fra Sp som for noen år siden ble spurt om hvorfor vi feirer Pinse – og ikke visste svaret! Og hun er statsråd i en regjering som er konstituert av Grunnloven på ”evangelisk – luthersk” grunn og selvsagt skal forvalte ut fra denne overordnede lov. Ikke rart at man er så fjern fra læregrunnlaget og Gr.l. og anser den så betydningsløs at de ikke kan svare på de enkleste spørsmål ut fra denne lære.

 

Sjefsredaktør Arthur Berg synes å få helt rett når han skrev følgende på lederplass i Dagen:

"Den såkalte Stern-saken har mange oppsiktsvekkende og interessante sider. Den har ikke minst en lekse å lære oss når det gjelder spørsmålet om skoleverket vårt skal kristnes på ny eller avkristnes fullstendig. En norsk rett har slått fast at den kristne formålsparagrafen for skolen betyr noe. En skole med en kristen formålsparagraf er ikke det samme som en skole uten kristen formålsparagraf. Vi er lenge blitt tutet ørene fulle av den oppfatning at kristne formålsparagrafer har ingen betydning, enten de står i Grunnloven eller skoleloven.

Slike oppfatninger er naturligvis selvoppfyllende. Når ingen tror at Grunnlovens og skolelovens kristne verdiforpliktelse skal tas på alvor, er det til sist ingen som tar den helt alvorlig. Det kulturelle arvegods som man endog langt inn i den kristne kirke begynner å tro at det ikke lenger nytter å kjempe for, havner snart på museum."