Statsfeminismen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.03.10

 

Sosialistisk Ungdom i Larvik ved Joakim Damsgaard (JD) reagerer på min artikkel i Østlands-Posten 09.03.10 der sjefredaktøren i ØP hadde laget ny overskrift på min artikkel, kuttet dokumentasjon og ikke satt ”forkortet av red”. Min overskrift var ”Holmenkollen, Romøren og Statsråden” og ikke ”Sagen og feminisme”.
Sagen betviler jeg er feminist, men mange rundt henne i denne saken er det helt klart bl.a. statsråd Huitfeldt som bruker Sagen. Men jeg skal allikevel svare på JDs spørsmål: ”Jeg vil gjerne vite hvordan dette (feminisme, red. anm.) er et totalitært ideologisk syn.” Og feminisme er i følge JD bl.a. ”…et samfunnssyn som går ut på kampen mot de negative kjønnsrollene.”
Negative kjønnsroller ja, da tenker kanskje JD på amming i 12-18 mnd, barnepass, arbeidet ved kjøkkenbenken etc? Er det likestilling å tvinge menn til å bli sykepleiere og kvinner til å bli kontorrotter med overvekt og hjertestans? Det kan synes slik, men rettferdig og likeverdig behandling er det ikke.
Feminisme er avledet av det latinske femina som betyr kvinne. Vil kvinnen bli lik mannen eller være seg selv – hva er galt med det feminine? Angriper man kjønnsforskjellene, fordi Gud skapte det slik? Altså er det ikke en kamp for kvinna, men en kamp mot Gud? Både menn og kvinner lider i denne kampen, du skal ikke ha snakket med mange personer i Larvik før du får innblikk i det.

Professor em. Erling Danbolt skrev i 1978 om
”det nye kjønnsrollemønster” som streber mot det store mål ”likestilling.”Han dokumenterte at Likestillingsloven var en totalitær fullmaktslov. Han nevnte ord som ”morsbestemt abort, inngrep i trosfriheten, ordet ”ekteskap” utgår, opphever trosfriheten og mot Grunnlovens §2”. (plassen tillater ikke mer om det her.)


Kort skal jeg nevne hva feminismens ideologiske rot er: Richard Wurmbrandt, som ble fengslet og torturert av marxistene i 14 år i Romania dokumenterte at Karl Marx var djeveltilbeder i boken ”
Was Karl Marx A Satanist?”. Det skulle ikke forundre noen når en leser det kommunistiske manifest med statens eiendomsrett til barna og blodig revolusjon. Statsfeministene i regjering og storting styres villig av Djevelens prinsipp: myrde, stjele og ødelegge” – det er Hans program. Myrder barna i mors liv, stjeler andres penger, forfordeler dem og ødelegger samfunnet og dets fundament familien. Og de følger dette program svært systematisk, nå bl.a. med å ville underminerer ytterligere norske barnefamiliers økonomi (kontantstøtte, barnetrygd og fjerne skatteklasse 2 etc) – i en tid da barnemangelen (arbeidskrafta / pensjonene) fremstår som Norges største problem. Vi mangler barn! – skjønner SV det? Tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland skjønte det for over 20 år siden og skrev om ”Barna vi må savne.”

 

Det er da naturlig og konkludere med at en politiker som følger tenkningen fra Karl Marx henter sin ideologi fra avgrunnen. Om han skjønner det betyr jo lite, når han selv dokumenterer det og plager sine medborgere både menn og kvinner.
Så kan man avslutningsvis spørre om JD skal feire 17. mai i år – da vi feirer vår kristne Grunnlov? Eller ligger ditt hjerte i 1. mai? V
ær klar over at Den første internasjonale ble organisert i 1864 av Karl Marx, i London. Du feirer kanskje 17. mai, men ønsker ikke dens verdier og nasjonalstaten? Feminismen bygger ikke et land, det gjør rettferdighet og likeverd. Og avslutningsvis lurer jeg på hvilke formelle vedtak du mener Romøren brøt?