Statens ansvar for mat til folket

 

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 24.05.10

 

Da skamtilbudet til bøndene ble levert før Jordbruksforhandlingene, er det blitt fortalt meg at ekspedisjonssjef Leif Forsell på TV uttalte noe slikt som at det ikke var statens oppgave å sørge for lønn til bøndene. De – skal han ha sagt - er jo selvstendig næringsdrivende. Hvis dette er korrekt - undres en om dette er en mann med landbruksutdannelse og forståelse av norsk virkelighet – bl.a. at staten styrer det meste av rammene rundt jordbruket og dermed har ansvar! Og selvsagt har de ansvar for folkets grunnbehov.


I tilfelle denne uttalen er rett - burde han for det første ha fokus på at det norske folk får nok og riktig mat – nå og i fremtiden på norske naturressurser. Hyggelig å se at statsråd Brekk har fokus på ”nok mat” i siste nr av Naturviteren. Videre burde Forsell vite at Norge er et ekstremt småbruksland med lite og spredd jord, samt 97 % utmark – hvor alt må drives så bærekraftig som mulig om vi skal ha den minste sikkerhet for mat til en voksende befolkning. Å ligge med en selvdekning på 35-40 % er livsfarlig for folket.
Så burde han ta hensyn til de andre svake naturgitte forutsetninger norsk matproduksjon lever under og at jordbruket er en vei til næring – ikke penger – som alle sekundære og tertiære inntjeningsveier er. Staten har selvsagt ansvar for å sikre sin befolkning. Hva har vi de ellers til? Før ga de - etter krigenes smertelige erfaringer - tilskudd til grøfting, dyrking og m.m., nå er det borte det meste og rovdyrene tar over utmarksbeitene men sine store fòrreserver! Nå gror den igjen til skade for oss alle.

 

Forsell minner meg dessverre om departementsråd Grue som i sin avskjedssalutt liret ut av seg at norsk jordbruk var en suksesshistorie! Dette sier han etter at han har vært med på å redusere norsk bondestand, kompetanse og arbeidskraft – til under 50 000 bønder – og sentralisert jordbruket til det klart uansvarlige – etter min mening. Dette minner meg om et større møte på NLH/Ås da Grue deltok og M. Norderhaug fra WWInst. Norge ikke kom p.g.a. sykdom - men bare leverte et ”paper”. Likevel avleverte Grue en eksplosjon om at Norderhaug var en ”dommedagsprofet”. Jeg tok han for det i Nationen i ettertid – man tar ikke en mann som ikke er tilstede og kan forsvare seg. Ved lunsjen slo Grue seg ned ved siden av meg, og vi hadde for så vidt en hyggelig samtale om matkrisene i Afrika. Da han måtte gå, minte jeg han om utsagnet om ordet ”dommedagsprofet” og minnet han videre om - at som han sikkert visste – så fikk dommedagsprofetene i GT rett. Det vakte selvsagt diverse smil rundt bordene. Norderhaug har og hadde selvsagt rett – og fikk heldigvis en av kong Haralds høyeste utmerkelser før han døde.

 

Dessverre synes ingen av disse effektive pengeorienterte herrer å forstå alvoret i Norges elendige forsyningssituasjon og verdens sviktende naturresurser som Norderhaug m.m. fl., bl.a. Per Borten og Trygve Haugeland m.fl. forstod allerede i 60-åra med sin Naturressurs-melding.

Mens et stadig stigende antall mennesker (25 000 per dag – 18 000 barn) – ikke minst barn som sulter i hjel - og massene er underernærte og pengemakta driver med ”landgrabbing” i store deler av verden – så sitter disse karene og teller penger. Fattig er den som teller penger. De befinner seg langt unna en av Norges store lyrikere som jærbuen Garborg som minnet om at en kan ha lommene fulle av pening, men sulta, tyrsta og frosa i hel om det ikke er mat, drykke og klede å få.
Og med den ødeleggelsen av verdens jord- og andre produksjonsressurser vi ser i dag – er det ikke bare internasjonalt brutalt av Norge å bruke 2,5 millioner dekar oversjøisk areal, men direkte uansvarlig overfor vårt folks fremtid. På toppen av det hele er kornlagrene sanert i begynnelsen av 90-åra da statsråd Øyangen fikk ca. 1 milliard for kornet vårt. Samme vei er det gått med en rekke andre beredskapslagre.
EU-landene med et helt annet produksjonspotensial – har fremdeles kornlager. Dette gjelder også Finland og Sverige – og Danmark - dit Terje Vigen rodde – produserer fire ganger så mye mat som de trenger selv.

 

Så forsetter jordnedbyggingen i stor stil i de mest produktive deler av Norge som Jæren og Østlandsområdet – men også andre deler av Norge. Ord som er verre enn u-kultur passer på den slags aktivitet – og særlig burde man igjen huske en kulturell personlighet som Garborg i denne sammenheng der han taler om den vidunderlig svarte fæle jorda som bærer fram det nyttige og vakre og livet. Men det var jo sagt da man enda forstod at all kultur er dyrket først og fremst av jord og fotosyntesen og med en forvaltningsfri bonde. Dette forstod også den store forfatter Dostovjeskij som aldri ble trett av å minne det russiske folk om at det russiske ord for bonde – var avledet av kristen – altså vestens sivilisatoriske røtter.

 

Man kan selvsagt mene det samme som en høytstående tjenestemann sa til meg for noen år siden - at EU er så sterkt at forsvar trengte vi ikke – og de hadde nok av mat. Det er kanskje dit de vil ha oss trassige nordmenn – og dit vi presses når vi bare blir hjelpeløse nok? Da syntes jeg han talte med langt større realisme, oberstløyntnant Jonassen da de la ned Evjemoen IØ II: Den som ikke vil ha en egen hær – får snart besøk av en annen.

 

Men et visst lyspunkt synes statsråd Brekk å representere ved å ha fokus på ”nok mat” – og videre hva dagens aviser sier: at han ønsker seg tilbake de gamle kornlagrene. Kornsiloene er nå blitt studentbygg bl.a. i Oslo. La det bli fortgang i det - og legg de inne i landet i fjell og ikke ute ved kysten og kaiene hvor de er meget sårbare. Men la det skje fort! Dere har penger og utstyr – og folket forventer at fornuft og ansvarlighet overtar nå.